W dobie łatwego i częstego przemieszczania się koni pomiędzy stajniami istotnym tematem związanym z dobrostanem stało się biobezpieczeństwo. W tym temacie eksperci podkreślają złotą zasadę „lepiej zapobiegać niż leczyć” i zalecają stosowanie zabiegów ograniczających możliwości przenoszenia oraz rozwoju patogenów chorobotwórczych. Na celowniku naukowców z Uniwersytetu w Nottingham znalazła się również tak prozaiczna rzecz, jak ściółka, którą sprawdzono pod kątem podatność na rozwój wybranych szczepów bakterii.

W badaniu oceniającym właściwości fizyczne oraz bakteriologiczne ściółek wykorzystano wióry pochodzące z drzew iglastych – sosny zwyczajnej, sosny czarnej oraz świerku- a także słomę lnianą oraz pszeniczną. Na każdej ze ściółek umieszczono laboratoryjnie wyinkubowane (w optymalnych warunkach) szczepy bakterii  – Streptococcus equi, Streptococcus zooepidemicus, Fusobacterium necrophorum, Dichelobacter nodosus i Dermatophilus congolensisktóre odpowiedzialne są za rozwój takich schorzeń jak zołzy czy gruda. W badania oceniano tempo przyrostu i namnażania się kolonii bakterii w zależności od podłoża na jakim je umieszczono.

Wyniki obserwacji wyraźnie wskazały na zdecydowanie niższe tempo (w przedziale ufności p=0,001) namnażania się bakterii na podłożu pochodzenia iglastego. Zdaniem naukowców uzyskane dane wskazują na to, że wybór rodzaju ściółki może mieć korzystny wpływ na prewencję zoonoz. Badania angielskich naukowców opublikowano 23 września na łamach czasopisma „Journal of Applied Microbiology„.

Złoty środek

Zanim jednak zdecydujecie się na zmianę ściółki swojego wierzchowca warto zagłębić się i wrócić do innych badań, których wyniki przedstawialiśmy we wcześniejszych publikacjach. Wyniki badań  zaprezentowane przez olsztyńskich naukowców wskazują, że nie można jednoznacznie stwierdzić, która z tradycyjnie stosowanych ściółek jest najlepsza.

„Z punktu widzenia behawioru koni najbardziej przyjazną wydaje się być tradycyjna ściółka ze słomy. Konie utrzymywane na tej ściółce przejawiały najmniej zachowań niepożądanych – trwały one najkrócej i z najmniejszą częstotliwością. U tych koni obserwowano również najwięcej zachowań komfortowych”- podkreśla dr hab. Dorota Witkowska z Katedry Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM. Jednocześnie podkreśliła, że na korzyść ściółek alternatywnych (tj. trociny) przemawia fakt, że okazują się być zdecydowanie mniejszym emiterem zanieczyszczeń środowiskowych.

 

Źródło: J Appl Microbiol. 2016 Sep 23. doi: 10.1111/jam.13298. [Epub ahead of print]

 

Share.

Leave A Reply