Są sytuacje, w których chcąc odwrócić uwagę konia od przeprowadzanej czynności, musimy posłużyć się dutką. Co zrobić by stres związany z taką formą poskromienia konia był zminimalizowany? Odpowiedź na to pytanie przynoszą badania przeprowadzone przez amerykańskich naukowców z Brown University na Rhode Island oraz  Uniwersytetu Stanowego w Michigan.

Aby ocenić wpływ dutki oraz generowany przez nią stres dla zwierzęcia – naukowcy postanowili wykorzystać grupę 12 koni (wałachów), którym mocowano dutkę w dwóch różnych miejscach – na uchu oraz na nosie. O ile w poprzednich badaniach wykazywano działanie przeciwbólowe przy założeniu dutki na nos, to nieznany był dotychczas mechanizm reakcji fizjologicznej w przypadku założenia jej na ucho.

Autorzy badania postanowili podzielić konie na dwie grupy – z których jedna miała założoną dutkę klasycznie na nos, natomiast druga – na ucho. U każdego z koni monitorowano takie parametry jak – tętno HR, zmienność rytmu serca HRV (które pozwala określić aktywność autonomicznego układu nerwowego) oraz poziom kortyzolu – czyli hormonu strachu – w końskiej ślinie. Pomiarów czynności serca dokonywano w sposób ciągły, natomiast oceny poziomu kortyzolu – w momencie założenia dutki i po 5 minutach od rozpoczęcia badania.

Wyniki pomiarów wyraźnie wskazały, że w przypadku dutki na końskim nosie w trakcie pierwszych 5 minut od założenia tętno koni spadło a odnotowana zmienność rytmu serca wzrosła. Dopiero po pewnym czasie naukowcy stwierdzali odwrotną tendencję tj. wzrost wartości tętna i spadek zmienności rytmu serca.

W przypadku założenia dutki na ucho badacze stwierdzili zupełnie inne zachowanie parametrów fizjologicznych- od samego początku u koni z dutką na uchu znacznie wzrosło tętno oraz zmniejszyła się zmienność rytmu serca. Co więcej naukowcy stwierdzili istotny wzrost kortyzolu w końskiej ślinie- co pozwala stwierdzić, że konie unieruchamiane w ten sposób poddane były bardzo silnej reakcji stresowej od samego początku eksperymentu.

Autorzy badania ocenili, że zakładana klasycznie tj. na nos, dutka pozwala ujarzmić konie poprzez efekt przeciwbólowy i uspokajający – dopiero dłuższe trzymanie konia w ten sposób sprawia, że zaczyna się czuć niekomfortowo i wykazuje oznaki stresu.

Pełne wyniki badania opublikowane zostaną w marcowym wydaniu czasopisma „Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research„.

 

Źródło: Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research, Volume 18, March–April 2017, Pages 23–28 doi.org/10.1016/j.jveb.2016.12.004

Share.

3 komentarze

  1. Niedobrze mi się robi od samego patrzenia na ten przyrząd, ale jeżeli naukowcy stwierdzili więc ….no cóż ten tego.. Jednocześnie rozumiem, że w pewnych wypadkach jest to zło konieczne.

Leave A Reply