Główny Lekarz Weterynarii – Bogdan Konopka- apeluje do właścicieli koni o powstrzymanie się od jakiegokolwiek przemieszczania koni na terenie kraju i zaleca rozważenie czasowego wstrzymania się od organizacji zawodów, pokazów czy targów z udziałem koni. Swoje stanowisko przekazał głównym branżowym organizacjom – w tym PZHK oraz PZJ.

Środowisko weterynaryjne poważnie podeszło do tematu zagrożenia ze strony agresywnej, neurologicznej postaci herpeswirusa koni (EHV-1). Głos w sprawie zagrożenia zabrała również inspekcja weterynaryjna, jednak jej głos nie jest niestety wiążący dla organizatorów wydarzeń z udziałem koni. Dlaczego? „Zakażenia wywołane herpeswirusem koni typu 1 (EHV-1) nie są jednostką chorobową podlegającą obowiązkowi zwalczania ani też rejestracji. Inspekcja Weterynaryjna w związku z tym nie ma podstaw prawnych do podejmowania jakichkolwiek czynności urzędowych związanych z występowaniem takich zakażeń”- wskazał Główny Lekarz Weterynarii.

Sytuacja epidemiczna związana z rozprzestrzenianiem się EHV-1 skłoniła jednak nadzór weterynaryjny do zaapelowania zarówno do właścicieli koni, jak i organizatorów imprez, w których uczestniczą zwierzęta. Pismo w tej sprawie trafiło m.in. do Polskiego Związku Hodowców Koni, Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, Polskiego Związku Jeździeckiego i jego prezesa p. Jana Sołtysiaka, a także do samorządu lekarzy weterynarii oraz Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii.

„Mając jednak na względzie fakt, iż zakażenia EHV-1 wg Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt OIE są jednostką chorobową istotną z punktu widzenia międzynarodowego obrotu końmi, a także biorąc pod uwagę zdrowie koni na stałe przebywających w Polsce, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie czasowego wstrzymania organizowania wszelkich imprez sportowych i hodowlanych z udziałem koni, tzn. targów, wystaw pokazów, zawodów jeździeckich, o ile jest to możliwe, do czasu ustąpienia zagrożenia. Wiele międzynarodowych imprez jeździeckich na terenie Europy zostało już odwołanych przez Międzynarodową Federację Jeździecką (FEI) w związku z zaistniałą sytuacją. Pożądane jest w związku, z tym powstrzymywanie się właścicieli od jakiegokolwiek przemieszczania koni, nie związanego z ww. imprezami, w tym potencjalnego mieszania i kontaktu pomiędzy przemieszczanymi zwierzętami mogącymi stanowić ewentualne źródło zakażenia”- wskazał Bogdan Konopka. Zdaniem Głównego Lekarza Weterynarii czasowe wstrzymanie ruchu koni daje szanse na powstrzymanie ekspansji wirusa, a także wpłynie na poprawę sytuacji zdrowotnej populacji koni w Polsce.

W przypadku, gdy odwołanie imprezy nie jest możliwe, inspekcja weterynaryjna rekomenduje szczególne zachowanie podstawowych zasad bioasekuracji – zarówno w kontekście koni, jak również osób mających z nimi kontakt, a które mogą stanowić potencjalne źródło rozprzestrzeniania się wirusa EVH-1. – Należy pamiętać i zwracać szczególną uwagę na zachowanie podstawowych zasad bioasekuracji przez osoby mające kontakt ze zwierzętami, w tym przez właścicieli, hodowców, trenerów, pracowników OZHK, kowali, lekarzy weterynarii wolnej praktyki, fizjoterapeutów koni, a także osób, które korzystają z treningów w szkółkach jeździeckich. Pamiętajmy, że przestrzeganie takich zasad ma zasadnicze znaczenie w przeciwdziałaniu możliwości transmisji wirusa między zwierzętami, jak również w późniejszym etapie rozwoju epizootii odgrywa duże znaczenie przy przerwaniu łańcucha epizootycznego dalszego rozwoju choroby- dodał Główny Lekarz Weterynarii.

Publikujemy również treść całego pisma, jakie wpłynęło do Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

https://www.pkwk.pl/wp-content/uploads/2021/03/Page2.jpg
Share.

Leave A Reply