Konie utrzymywane są w stajniach na różnorodnych ściółkach. Zazwyczaj każdy z opiekunów oprócz aspektów zdrowotnych bierze pod uwagę także wygodę oraz praktyczność każdego z rozwiązań. Czy jednak zastanawialiście się kiedykolwiek jak wyglądają wzorce nocnych zachowań koni korzystających z ściółek? Na szczęście nie musicie robić eksperymentu na własnym wierzchowcu i godzinami obserwować jego zachowanie w nocy- badania takie przeprowadzili bowiem japońscy i brytyjscy naukowcy.

Pierwsza z analiz miała na celu ustalenie różnic w częstotliwości snu, jego czasie oraz w nocnym spożywaniu pokarmu przez konie utrzymywane na słomie oraz trocinach. Grupę 10 wałachów różnych ras (i w średnim wieku 7,3 lat) podzielono na dwie grupy – pierwsza utrzymywana była na słomie, druga natomiast na trocinach. W każdym z boksów ściółka- bez względu na rodzaj- miała minimalną głębokości 10 cm. Konie obserwowano, a ich zachowania nagrywano w godzinach 19 – 7, przez okres nie krótszy niż 5 miesięcy. W analizie badacze brali pod uwagę czas snu trwającego powyżej 1 minuty. Jakie wyniki osiągnięto?
Całkowity czas snu koni utrzymywanych na słomie znacząco różnił się od czasu snu koni stojących na trocinach. Okazało się, że w grupie tej konie zdecydowanie krócej spały, a jeśli już kładły się to częściej przyjmowały pozycję leżącą mostkową i boczną. Jednocześnie grupa stojąca na słomie ponad połowę czasu obserwacji spędzała na jedzeniu i w porównaniu z grupą trzymaną na trocinach czas ten był 10x dłuższy (konsumpcja ściółki oraz siana nasilała się zazwyczaj pomiędzy godz. 1 a 7 rano). Obserwacje wykazały, że konie – które chętnie zastępowały siano ściółką – miały średni czas trwania nocnego spożywania porównywalny do czasu żerowania zaobserwowanego u dzikich koni (badania przeprowadzonych o tej samej porze roku). Wyniki analiz wyraźnie wskazują zatem na wpływ ściółki na czas trwania snu oraz przyjmowania pozycji leżącej. Warto również podkreślić, iż według naukowców konie stojące na słomie zdecydowanie chętniej żerowały, ale również lepiej spały. Ściółka słomiana zdecydowanie bardziej ułatwiała koniom ekspresję ich naturalnych zachowań i wzbogacała środowisko zwierząt utrzymywanych w stajniach.

Kolejne badanie porównujące różne rodzaje ściółek zrealizowali natomiast badacze z Japonii. W swojej analizie, oprócz słomy i trocin, uwzględnili również stosowaną w Azji ściółkę z palmy kokosowej- jej łuskę oraz kokosowe włókno. Grupę 20 koni w wieku 3-21 lat przed przeprowadzonym badaniem utrzymywano na słomie. Następnie- na 3 tygodnie przed badaniem- ściółka została zmieniona na docelową wykorzystywaną w obserwacji. Konie zostały podzielone na 4 grupy po 5 szt.. Zachowanie każdego z koni nagrywane było przez kolejne 3 dni pomiędzy godziną 17 a 5 rano. Boksy codziennie sprzątano z odchodów – brudną słomę wymieniano na nową raz dziennie, zaś pozostałe ściółki – raz w tygodniu. W trakcie badania analizowano liczbę krótkich okresów wzmożonej aktywności, a także średni i maksymalny czas, jaki konie spędzały na odpoczynku – w pozycji stojącej, leżącej mostkowej oraz leżącej bocznej. Japońscy badacze nie stwierdzili istotnych różnic w odpoczynku w pozycji stojącej oraz leżącej mostkowej pomiędzy badanymi grupami koni. Różnicę zauważono natomiast w przybieraniu pozycji leżącej bocznej. Wartości średnie całkowitego czasu trwania, liczba zdarzeń większej aktywności oraz średni i maksymalny czas przybierania pozycji bocznej leżącej były zdecydowanie większe w przypadku utrzymywania na łusce kokosowej oraz słomie w porównaniu z utrzymywaniem na trocinach. Pozycja boczna zdecydowanie najrzadziej przyjmowana była przez konie utrzymywane na trocinach. Warto w tym miejscu podkreślić, że pozycja boczna jest głęboko powiązana ze snem, który jest najlepszym wskaźnikiem dobrostanu koni. Przedmiotowe badanie wykazało, że konie preferują słomę jako materiał ściółkowy, niemniej jednak naukowcy podkreślili, że niezbędne są dalsze badania w tym kierunku.
Lek.wet. Joanna Szwast
Źródło: The Journal of Equine Veterinary Science 2008; 19(3): 53–56.Published online 2008 Oct 24. doi:  10.1294/jes.19.53
Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research Investigating duration of nocturnal ingestive and sleep behaviors of horses bedded on straw versus shavings DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jveb.2012.05.003

 

 

 

Share.

Jeden komentarz

Leave A Reply