Moment odsadzenia źrebięcia od klaczy to wydarzenie niepozostające bez wpływu na poziom stresu. Naukowcy z kanadyjskiego Uniwersytetu w Guelph postanowili ocenić wpływ dwóch sposobów separacji klaczy i źrebięcia na ich samopoczucie oraz zachowanie przejawiane po rozłączeniu. Okazuje się bowiem, że w przypadku zastosowania jednej z metod, organizm zdecydowanie lepiej radzi sobie ze stresem.

Zespół badaczy pod kierunkiem prof. Katriny Merkies poddał ocenie zachowanie oraz odpowiedź fizjologiczną klaczy i źrebiąt, które poddane zostały dwustopniowej separacji (n=7 par) oraz klasycznemu odsadzeniu jednostopniowemu (n=8 par). W przypadku dwustopniowej metody pierwszy etap polegał na trwającej przez 4 kolejne dni separacji podczas karmienia, natomiast kolejnym etapem była separacja fizyczna polegająca na całkowitym oddzieleniu źrebięcia od matki. W trakcie badania zbierano dane dotyczące zachowań (24-godzinna rejestracja), a także mierzono tętno oraz pobierano próbki kału w celu oceny poziomu kortyzolu.

Wyniki analiz wskazują na dużą zmienność zarówno parametrów fizjologicznych, jak i behawioralnych. Zdaniem badaczy w przypadku klasycznej metody odsadzania źrebięta zdecydowanie częściej rżały (0,3 vs. 56,9 odgłosów na źrebię) i biegały po boksie niż w przypadku metody dwustopniowej (średni dystans przebyty w boksie przez źrebię wynosił 1275 m vs. 4679 m). Co ciekawe w przypadku obu metod po całkowitym odsadzeniu czas odpoczynku źrebięcia w pozycji leżącej uległ zdecydowanemu skróceniu, a uzyskane wartości były podobne. Istotne różnice zauważono natomiast w odpowiedzi fizjologicznej organizmów – w przypadku klaczy zdecydowanie większe stężenie kortyzolu stwierdzono w grupie klasycznej (193 +/- 21,9 ng/ml) niż w grupie dwustopniowej (146 +/- 13,5 ng/ml).

Zdaniem prof. Katriny Merkies w przypadku badanej grupy koni zastosowanie dwustopniowego odsadzania pozwoliło na drobną redukcję reakcji stresowej. Wyniki badania wyraźnie jednak pokazują, że niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie negatywnych emocji oraz reakcji fizjologicznej organizmu związanych z nieuchronną separacją. Badacze zwrócili jednak uwagę na dość dużą zmienność reakcji zarówno behawioralnych, jak i fizjologicznych.

Pełne wyniki badania opublikowano w październikowym wydaniu czasopisma „Applied Animal Behaviour Science „.

Share.

3 komentarze

Leave A Reply