Najnowsze badania pozwalają nam na spojrzenie na różnorodne aspekty końskiego zdrowia oraz treningu przez pryzmat uwarunkowań genetycznych. Japońscy naukowcy sekwencjonując DNA koni pełnej krwi angielskiej odkryli polimorfizm w genie receptora serotoniny 1A (Htr1a). Ich zdaniem zmienność ta może wpływać na łatwiejsze poddawanie się treningowi.

Szukanie związku pomiędzy polimorfizmem w genie Htr1a oraz uległością u koni – stało się przedmiotem badań dużego zespołu naukowców pod wodzą Yusuke Hori, doktoranta z Uniwersytetu w Kioto.  Do badania 'uległości’ wykorzystano 167 roczniaków pełnej krwi angielskiej, które przygotowywane były do pracy w jednym z japońskich ośrodku szkoleniowych dla koni wyścigowych. Wykorzystując specjalnie przygotowany kwestionariusz zawierający 17 elementów kluczowych z punktu widzenia badania oceniano uległość każdego z młodych koni.

Następnie dokonano analizy genetycznej, która wskazała istotny związek pomiędzy typem 1A receptora serotoninowego (gen Htr1a), a istotnie łatwiejszym zachowaniem konia w treningu. Co ciekawe u ludzi ten konkretny typ mutacji w genie Htr1a może wpływać na zwiększenie ryzyka depresji, samobójstw i lęku napadowego.

Naukowcy znaleźli różnice w przypadku pozycji 709 w łańcuchu DNA – ich zdaniem zmiana w tym miejscu guaniny na adeinę może wpływać na spadek ustępliwości koni. Stwierdzono także, że przy mutacji tej zdecydowanie większy opór manifestować  będą klacze. Jednocześnie autorzy badania zapowiadają dalsze prace badawcze w celu pogłębienia wiedzy na temat wpływu mutacji w genie Htr1a za zachowanie koni.

 

 

 

Źródło: Anim Genet. 2016 Feb;47(1):62-7. doi: 10.1111/age.12384. Epub 2015 Nov 19.

 

Share.

Leave A Reply