Mamy dobrą wiadomość dla koniarzy, zmagających się z alergiami. Badania opublikowane w grudniu 2015 roku na łamach medycznego czasopisma „Pneumologie” wskazują, że istnieje grupa koni, które nie wywołują problematycznych zaostrzeń astmy i alergii. Jest nią amerykańska rasa – Curly Horse nazywana również kędzierzawym koniem baszkirskim.

Dotychczasowe badania sugerowały, że te przesympatycznie wyglądające, kędzierzawe konie produkują zdecydowanie mniej alergenów niż ich normalni końscy kuzyni. Aby potwierdzić tą hipotezę niemieccy badacze z prywatnej kliniki pulmonologicznej w Klappholz oraz Uniwersyteckiego Szpitala Pediatrycznego w Berlinie zdecydowali się na przeprowadzenie ponad 3-letniej obserwacji na 40 małych pacjentach, u których stwierdzono wrażliwość na alergeny produkowane na końskiej skórze.

Każdy z małych pacjentów po godzinnym szczotkowaniu koni ras rodzimych oraz ich kędzierzawych kuzynów przechodził regularne testy alergiczne obejmujące – test skórny (SPT), pomiar szczytowego przepływu wydechowego (PEF) oraz wdechowego (PIF), a także test Tiffeneau (określający wskaźnik FEV1 – jego obniżenie świadczyło o obturacji dróg oddechowych i jest określane w trakcie spirometrii).

Wyniki testów wyraźnie pokazały wyższość koni z kędzierzawą sierścią – w przypadku 37 pacjentów (na 40) nie stwierdzono żadnych istotnych reakcji ze strony dolnych dróg oddechowych oraz przepływu nosowego. Co więcej tylko w przypadku trzech pacjentów – po kontakcie z przedstawicielami „curly horse”- zaobserwowano pogorszenie wskaźnika FEV1. Jak się jednak okazało po inhalacji lekiem z grupy wybiórczych agonistów receptorów β2 w mięśniach gładkich oskrzeli (powodującym rozkurcz oskrzeli w przypadku odwracalnego ich zwężenia) pacjenci Ci powrócili do czynności pielęgnacyjnych i jazdy na koniu.

Naukowcy we wnioskach końcowych swojego opracowania przyznali, że kędzierzawe wierzchowce produkowały zdecydowanie mniej alergenów wywołujących reakcje skórne w porównaniu do normalnych koni. Co więcej kontakt z 'antyalergicznymi’ końmi pozwolił w przypadku kilku pacjentów na odczulenie, które nastąpiło po trzech latach niemieckich obserwacji.

 

By Penella22 – Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2615359

 

Co wiemy o kędzierzawych koniach?

Amerykańskie Curly horses to potomkowie rosyjskich koni baszkirskich, które przemierzały środkową część Uralu oraz stepy Baszkirii. Charakterystyczny skręt sierści manifestuje się zdecydowanie silniej w przypadku futra zimowego, łagodniej natomiast podczas sezonu letniego.

Według standardów Księgi Stadnej „American Bashkir Curly Horses” konie tej rasy mają krępą budowę ciała i osiągają średnio 1,50 m w kłębie (1,33-1,6 m). Cechą charakterystyczną jest kręcona lub łagodnie falowana sierść (gen ten ujawnia się również w przypadku koni heterozygotycznych)- największy skręt widoczny jest na szczotkach pęcinowych, grzywie oraz ogonie.

 

Źródło: Pneumologie. 2015 Dec;69(12):711-718. Epub 2015 Dec 9.

Share.

Jeden komentarz

Leave A Reply