Sprzątanie końskich padoków niestety nadal nie należy do rutynowych czynności wykonywanych w stajniach. To duży błąd – nie tylko ze względu na zdrowie naszych podopiecznych, ale również nasze.

 

Europejskie szacunki wskazują, że stajnie i stadniny na terenie UE zajmują około 4 proc. wszystkich użytków rolnych. Oczywiście pierwszym i kluczowym powodem sprzątania końskich padoków powinna być profilaktyka przeciwpasożytnicza. Warto jednak mieć świadomość, że większość obiektów na terenie, których utrzymywane są konie, nie dysponuje wystarczająco dużą powierzchnią spełniającą warunki zrównoważonego wypasu i gwarantującą odpowiednie zagęszczenie zwierząt. W efekcie gleba otrzymuje duży ładunek fosforu (P) i azotu (N).

W pracy szwedzkich badaczy pt. „Horse paddocks – an emerging source of agricultural water pollution” przedstawionej w kwietniu na kongresie EGU General Assembly w Wiedniu zwrócono szczególną uwagę na problem kontaminacji tj. zanieczyszczenia pierwiastkami biogennymi pochodzącymi z końskich padoków.

Naukowcy przebadali w dwóch próbach – pilotażowej i właściwej, jakość gleb (skład pierwiastkowy), a także zawartość pierwiastków w roślinach oraz wodach – odprowadzanych ze zlewni padoku i tych gruntowych. Próbki pobierano przez osiem kolejnych lat w siedmiu stadninach o zróżnicowanej gęstości wypasu oraz tekstury gleb.

Analiza wykazała, że stężenia fosforu oraz azotu były zdecydowanie wyższe w obszarach, gdzie nie sprzątano obornika. Jednocześnie stężenie fosforu w wodzie, glebie oraz darni pastwisk było dodatnio i silnie skorelowane z zagęszczeniem koni na padoku. Co ciekawe kontaminacja pierwiastków biogennych oraz płynące z nich zagrożenie dla wód gruntowych było również istotnie powiązane z jakością gleb. Te mające dużą frakcję iłową (gliny, iły, piaski gliniaste) znacznie trudniej „oddawały” do wód gruntowych fosfor oraz azot, podczas gdy padoki zlokalizowane na glebach piaszczystych poddawane były silniejszemu wymywaniu związków biogennych- przez co łatwiej zanieczyszczały wody gruntowe.

 

Share.

Leave A Reply