Koński włos staje się coraz ważniejszym medium dla prób antydopingowych w sporcie jeździeckim. Najnowsze analizy naukowców działających przy Hong Kong Jockey Club wskazują, że na podstawie próbek z włosów laboratoria są w stanie wykryć- aż 121 substancji zakazanych!

Dłuższe utrzymywanie się substancji zakazanych oraz prosty sposób pobierania prób do badań – to dwie istotne zalety oceny antydopingowej dokonywanej na podstawie badań chromatograficznych z wykorzystaniem końskich włosów. W ocenie chińskich naukowców analiza włosów otwiera nowe możliwości monitorowania przedłużonej ekspozycji np. na leki, a także badania obecności różnorodnych substancji (w tym również tych zabronionych) w sytuacji, kiedy z różnych względów niemożliwe jest pobranie powszechnie w tym celu stosowanych krwi i moczu.

Opisana a łamach czasopisma „Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis” metoda oceny antydopingowej bazuje na niezwykle czułej chromatografii cieczowej. Pozwala ona wykrywać nawet 121 leków i ich metabolitów, które znajdują się w dziesięciu klasach substancji zabronionych przez federacje jeździeckie. Metoda pozwala m.in. na udaną identyfikację obecności we włosiu takich preparatów jak: klenbuterol (lek z grupy beta2-mimetyków), czy preparatów o działaniu uspokajającym – sulfotlenku promazyny, acepromazyny czy tetrahydrozoliny. Dodatkowo chińscy naukowcy stwierdzali obecność produktów, które sztucznie zostały naniesione na koński włos z grzywy – co pozwoliło ocenić specyfikę oraz precyzję wykorzystanej metody.

Jakie wnioski z badania mogą wyciągnąć koniarze? Nowe możliwości kontroli antydopingowej to z pewnością duża mniej stresująca metoda w porównaniu do pobierania próbek krwi. Dodatkowo analizę tą będzie można wykonywać w przyszłości przy okazji badań kupno-sprzedaż w celu oceny np. historii leczenia wierzchowca.

 

Źródło: J Pharm Biomed Anal. 2018 Jun 1;158:189-203. doi: 10.1016/j.jpba.2018.05.043. [Epub ahead of print]

Koński włos „opowie” o historii leczenia

Share.

Leave A Reply