Prokalcytonina (PCT) – czuły marker pozwalający w ludzkiej medycynie na diagnostykę m.in. ciężkich zakażeń bakteryjnych (posocznicy),  może okazać się przydatnym w medycynie weterynaryjnej koni. Zdaniem naukowców z Kliniki Koni przy Uniwersytecie w Berlinie – obecność w osoczu PCT koreluje z obrazem klinicznym koni zmagających się z ciężkimi schorzeniami układu oddechowego.

Analizę zastosowania prokalcytoniny, jako markera chorób układu oddechowego, przeprowadzono na grupie 64 koni. Wierzchowce na podstawie badania klinicznego oraz badania popłuczyn oskrzelowo-płucnych podzielono na  grupy obejmujące konie zdrowe oraz chore na nawracającą chorobę obturacyjną płuc (RAO), chorobę zapalną dolnych dróg oddechowych (IAD) oraz przewlekłe śródmiąższowe zapalenie płuc (tzw. włóknienie samoistne CIP). Autorzy badania wykorzystując test ELISA oceniali obecność PCT u koni z przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego – równolegle odnosząc uzyskane wyniki do dwóch ustalonym markerów klinicznych i poziomu interleukin.

Badania wykazały, że średnie stężenie PCT w osoczu badanych koni było na zdecydowanie wyższym poziomie u koni chorych (174.46 ng / ml, n = 7), niż w zdrowej grupie kontrolnej (13,94 ng / ml, n = 10, p = 0,05). Jednocześnie naukowcy dostrzegli korelację pomiędzy podwyższonym poziomem PCT a występowaniem dwóch ustalonym markerów klinicznych w płynie z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (bronchoalveolar lavage fluid BALF). Co ciekawe poziom prokalcytoniny w BAL rósł w przypadku RAO (średnie stężenie wynosiło 13.40 ng / ml, n = 21) aby w IAD osiągnąć najwyższą wartość (16,89 ng / ml, n = 16). W przypadku przewlekłego śródmiąższowego zapalenia płuc podobnej zależności nie stwierdzono.

Zdaniem naukowców ocena PCT – który u ludzi znajduje zastosowanie w wykrywaniu zakażeń w utajonej fazie, jest obiecującym wskaźnikiem w hipiatrii. Autorzy badania podkreślają jednak konieczność dalszych analiz na większej liczbie próbek.

 

Źródło: BMC Vet Res. 2016 Dec 9;12(1):281.

 

Innowacje w medycynie koni: zdrowie zamknięte w soli

 

Spirometria pomoże w nieinwazyjnym diagnozowaniu koni

Share.

Leave A Reply