Suplementacja magnezem i borem może przynosić ulgę koniom cierpiącym na tzw. headshaking syndrom (HS) – wynika z najnowszych badań opublikowanych na łamach prestiżowego czasopisma Journal of Veterinary Internal Medicine.

Headshaking syndrom to schorzenie, którego patogenezy należy upatrywać w idiopatycznym zapaleniu nerwów twarzowych. Schorzenie to może wiązać się z nasilającymi się objawami bólowymi i manifestuje się nagłym potrząsaniem głowy wywołanym mrowieniem, nagłym bólem, swędzeniem czy też pieczeniem odczuwanym przez wierzchowca. Wiele koni zmagających się z headshaking syndrom w momencie pojawienia się pierwszych objawów może również nadmiernie wycierać pysk lub też może pojawić się u nich drganiem warg.

Jak podkreślali autorzy analizy opublikowanej w kwietniowym wydaniu Journal of Veterinary Internal Medicine, dotychczas wśród sposobów łagodzenia przykrych dla koni objawów HS zalecano stosowanie siatkowych maseczek ograniczających promieniowanie UV, czy też stosowanie farmakoterapii m.in. lekami antyhistaminowymi, czy też kortykosteroidami. Niestety dotychczasowe próby nie zawsze przynosiły efekty adekwatne do poniesionych na nie nakładów, dodatkowo nieefektywne leczenie schorzenia często wiązało się z działaniami niepożądanymi podawanych leków.

Naukowcy z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Kalifornijskiego postanowili  sprawdzić możliwość prostszego ulżenia koniom zmagającym się z HS i zdecydowali się na ocenę zachowania koni, którym podawano doustne suplementy zawierające magnez oraz kombinację magnezu i boru. W badaniu trwającym 42 dni wzięło udział 12 koni – przy czym 6 z nich miało rozpoznany headshaking syndrom, natomiast pozostałe 6 stanowiło próbę kontrolną. Konie podzielono losowo na trzy grupy terapeutyczne, które w trakcie analizy otrzymywały posiłki treściwe złożone z granulatu, granulatu z suplementem magnezu (Mg) lub granulatu z suplementem magnezu i boru (MG+B). Pomiędzy zmianami w diecie konie otrzymywały wyłącznie paszę objętościową (siano). Chcąc ocenić efekty suplementacji naukowcy przeprowadzili obserwacje behawioralne (ocenę nasilenia objawów HS) oraz badania biochemiczne krwi- tuż przed rozpoczęciem suplementacji (gdy konie otrzymywały wyłącznie siano), a także po każdym kolejnym tygodniu suplementacji.

Jakie efekty uzyskano?

Przede wszystkim naukowcy stwierdzili, że we wszystkie trzech grupach interwencje dietetyczne zwiększyły poziom magnezu w krwi, przy czym wyraźnie wyższe wartości osiągnięto u koni z grup otrzymujących większe objętości suplementu z magnezem oraz magnezem i borem. Co istotne naukowcom udało się również stwierdzić istniejące różnice w zachowaniu koni – te, które otrzymywały suplement z Mg lub Mg+B, istotnie zredukowały wskaźnik (IRR) częstości występowania objawów HS (w porównaniu do koni, które otrzymywały sam granulat z sianem). W przypadku analizowanej populacji koni wynosił on odpowiednio:

  • IRR dla koni bez suplementacji – 0,558
  • IRR dla koni otrzymujących suplement z magnezem – 0,476
  • IRR dla koni otrzymujących suplement magnezu i boru – 0,358 (redukcja zachowań HS o 64 proc. w porównaniu z końmi otrzymującymi wyłącznie siano).

Naukowcy zwrócili uwagę, że najbardziej widoczne efekty w postaci redukcji objawów HS zaobserwowano u koni otrzymującym dwuskładnikowy suplement diety. Dlatego też warto zastanowić się nad dodatkowym wsparciem koni cierpiących na headshaking syndrom.

 

Źródło: Journal of Veterinary Internal Medicine doi.org/10.1111/jvim.15499

 

 

Headshaking syndrom – wiele koni poza opieką lekarza weterynarii

Share.

Leave A Reply