Dzięki połączonym siłom naukowców – z australijskiego Uniwersytetu w Sydney oraz szwedzkiego Uniwersytetu w Uppsali – udało się zaprezentować wyniki pilotażowego badania, w którym oceniano wpływ zmian genetycznych w melanocytach (odpowiedzialnych za końską maść) na funkcje fizjologiczne oraz … behawioralne koni. Opublikowane – w styczniowym wydaniu czasopisma „Applied Animal Behaviour Science„- rezultaty sprawiają, że zupełnie inaczej będziemy patrzeć na konie maści gniadej i kasztanowatej.

Materiał do badań oparto o niezwykle szczegółowe kwestionariusze dotyczące zachowań koni. O ich wypełnienie poproszono właścicieli 477 koni stanowiących zróżnicowaną grupę pod względem ras, wieku, płci oraz maści. Pierwszymi i kluczowymi czynnikami, jakie zostały wyodrębnione, jako te od których będzie zależało zachowanie konia były oczywiste dla obserwatorów kwestie- rasy, płci i wieku.

Ale to nie wszystko co udało się ustalić australijsko-szwedzkiemu zespołowi! Zdaniem badaczy dzięki odpowiedziom na cztery pytania udało się stwierdzić – istnienie różnic behawioralnych pomiędzy końmi gniadymi i kasztanowatymi. Co ciekawe – naukowcy ocenili, że rude konie wykazywały większość skłonność do zachowań mogących być przez ich opiekunów oceniane, jako niewłaściwe i przez to ich problemy z „charakterkiem” mogły być wyolbrzymiane. Jednocześnie stwierdzono, że rudzielce chętniej zbliżały się do obcych dla siebie przedmiotów i zwierząt – co zdaniem naukowców może być wykorzystywane w ich późniejszym szkoleniu i budowaniu przewagi konkurencyjnej w trakcie zmagań sportowych.

Naukowcy zaprzeczyli stereotypowi, który oceniam kasztany jako te „bardziej szalone”. Brandon Velie, współautor badania z Departamentu Hodowli Koni i Genetyki Uniwersytetu Rolniczego w Uppsali, podkreślił, że jeśli miarą 'szaleństwa’ rudych koni ma być częstsze kopanie czy większa ich konfliktowość w stadzie – to zdecydowanie pilotażowe badanie nie znajduje istotnych różnic w tych aspektach pomiędzy końmi gniadymi i kasztanami.

Zespół zapowiedział równocześnie prowadzenie dalszych analiz i badań mających potwierdzić wyniki australijsko-szwedzkiego pilotażu.

 

Źródło: Applied Animal Behaviour Science Volume 174, January 2016, Pages 66–69 The relationship between coat colour phenotype and equine behaviour: A pilot study  doi:10.1016/j.applanim.2015.11.004

Share.

9 komentarzy

Leave A Reply