Budowa końskiego układu pokarmowego oraz niesamowita wrażliwość konie na niespecyficzne zaburzenia jego pracy sprawia, że naukowcy starają się rozwikłać tajemnicę zdrowia drzemiącą w jelitach. Najnowsze badania amerykańskich naukowców z Uniwersytetu w Missouri pozawalają na prześledzenie mikrobiologicznej mapy w układzie pokarmowych zdrowych koni.

Bogata mikroflora bakteryjna zasiedlająca koński układ pokarmowy (ze szczególnym wskazaniem na jelito ślepe) to nieodzowny element gwarantujący właściwą pracę jelit i nieoceniona pomoc w trawieniu i rozkładaniu celulozy zawartej w pokarmach roślinnych. Zdaniem naukowców każde zachwianie dynamicznej równowagi w tym symbiotycznym układzie sprawia, że nasi podopieczni mogą doznawać różnorodnych dolegliwości ze strony układu pokarmowego, począwszy od kolek po – wydawałoby się prozaiczne – biegunki. Aby jednak zrozumieć mechanizm właściwego funkcjonowania końskich mikroorganizmów, zespół amerykańskich naukowców postanowił zmapować i ocenić skład mikroflory bakteryjnej zasiedlającej światło końskiego układu pokarmowego oraz śluzówkę w jego siedmiu obszarach.

Do analizy i mapowania mikroflory bakteryjnej wykorzystano sekwencjonowanie 16S rRNA, które pozwala na identyfikację bakteryjnego DNA z różnorodnych próbek. Badacze pobrali próby ze światła oraz śluzówki  m.in. końskiego żołądka, jelita cienkiego, czczego i ślepego, a także okrężnicy. Wyniki analiz wykazały istotne różnice pomiędzy składem bakteryjnym w jelitach cienkich oraz jelicie grubym i okrężnicy. Dodatkowo naukowcy zwrócili uwagę na fakt, że jednorodność mikroflory jelit była znacznie wyższa w kątnicy i okrężnicy, niż w przypadku żołądka, jelita czczego i krętego, co więcej zjawisko to miało miejsce pomimo zdecydowanie większej liczby unikalnych sekwencji bakteryjnego DNA wykrytych w okrężnicy.

Wyniki badania sugerują również, że układ pokarmowy koni jest silnie niejednorodny pod względem mikrobiologicznym w obrębie śluzówki natomiast w świetle m.in. jelit następuje regionalną ciągłość w składzie gatunkowym na całej długości układu pokarmowego. Naturalnym zjawiskiem jest również zdecydowanie większy odsetek mikroorganizmów zasiedlających światło jelita w jelicie grubym w porównaniu do liczebności mikroflory w rejonie żołądka oraz jelit cienkich.

 

http://journals.plos.org/plosone/article/figure/image?id=info%3Adoi/10.1371/journal.pone.0166523.g001&size=large
Ryc. „A Microbiological Map of the Healthy Equine Gastrointestinal Tract”; Aaron C. Ericsson, Philip J. Johnson, Marco A. Lopes, Sonja C. Perry, Hannah R. Lanter doi.org/10.137/journal.pone.0166523.g001

Wykresy obrazujące średnie (± SEM) liczebności unikalnych sekwencji (16S rRNA) genu amplikon (A, B), jednostek taksonomicznych (Otus, C, D) wykrytych w świetle układu pokarmowego (A, C) lub śluzówce (B, D).

Kolorami oznaczono próbki pobrane w grzbietowej części żołądka (DS), wnętrza żołądka (AS), jelita czczego (Je), jelita krętego (IL), jelita ślepe (CE), okrężnicy (VC) lub okrężnicy zstępującej (DC) u dziewięciu zdrowych dorosłych koni.

 

Naukowcy podkreślają również, że to nie koniec badań – w planach mają bowiem oceną zmian w końskim mikrobiomie w zależności od sezonu, a także lokalizacji geograficznej koni. Te i dalsze prace pozwolą na lepsze zrozumienie zmian zachodzących w układzie pokarmowym przed i w trakcie końskich kolek.

Wyniki analiz opublikowano 15 listopada na łamach czasopisma „PLOSone”.

 

Źródło: doi.org/10.1371/journal.pone.0166523

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encyklopedia zdrowia koni: po co im padok?

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0166523

Share.

Leave A Reply