Na całym świecie 4 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem. Na choroby onkologiczne z roku na rok zapada coraz więcej koni. Na szczęście wśród ich właścicieli i opiekunów rośnie świadomość problemów onkologicznych trapiących ich podopiecznych. Niestety dane dotyczące epidemiologii końskich nowotworów w porównaniu z innymi gatunkami są nader skromne.
Lekarzom weterynarii z Uniwersytetu w Bristolu udało się jednak stworzyć bazę z wyników uzyskiwanych w laboratorium histopatologicznym, które od ponad 29 lat analizuje próby pobrane z guzów koni podejrzewanych o choroby nowotworowe. Występowanie sześciu najczęściej diagnozowanych nowotworów poddano analizie z wykorzystaniem regresji logistycznej, której celem było m.in. rozpoznanie czynników związanych z rozwojem choroby.

Jakie wyniki uzyskano?

Spośród 964 przypadków nowotworów, najczęściej diagnozowanymi były guzy związane z sarkoidozą (aż 24 proc. przypadków), rak płaskokomórkowy oczu (SCC, 19 proc.), chłoniaki, czyli nowotwory układu krwiotwórczego (14 proc.), czerniaki (6 proc.), nowotwory podścieliska gonad (6 proc.) oraz guzy komórek tucznych (MCT, 4 proc.). Naukowcy podkreślili, że zauważyli również prawidłowości pomiędzy rasami koni i nowotworami, na jakie zapadali och przedstawiciele. Okazuje się, że u koni pełnej krwi angielskiej zdecydowanie większe prawdopodobieństwo zachorowania na sarkoidozę miały wałachy, u koni czystej krwi arabskiej częstym nowotworem był rak komórek tucznych (MCT), natomiast brytyjskie Cob’y miały zwiększone ryzyko zachorowania na sarkoidozę oraz MCT, a u kucy dominował czerniak skóry. Co ciekawe naukowcy podkreślili, że w każdej kolejnej dekadzie (badania wykonywano od stycznia 1982 do grudnia 2010 roku) średni wiek diagnozowania koni z chorobami nowotworowymi rósł. dodatkowo w każdym kolejnym dziesięcioleciu zauważono wśród diagnozowanych nowotworów zmniejszanie się udział sarkoidozy oraz chłoniaków- co może sugerować coraz lepszą diagnostykę onkologiczną.

Źródło: A database survey of equine tumours in the United Kingdom Equine Veterinary Journal DOI: 10.1111/evj.12421

Share.

Leave A Reply