Naukowcom ze Wyższej Szkoły Nauk Weterynaryjnych przy Uniwersytecie w Edynburgu odkryli wspólny mianownik dla ludzi zmagających się z chorobą alzheimera oraz koni cierpiących z powodu polineuropatii wywołanej tzw. equine grass sickness. Cechą charakterystyczną w obu przypadkach jest nagromadzenie w komórkach nerwowych oraz mięśniowych amyloidu – nieprawidłowego białka, które powstając w organizmie w wyniku długiego przebiegu wyniszczających chorób. Substancja ta gromadzi się pomiędzy naczyniami włosowatymi a tkankami narządów, powodując jednocześnie ucisk i utrudnienie wymiany substancji między krwią i tkankami.

Badanie przeprowadzone na szkockim uniwersytecie ma przybliżyć naukowców do poznania pierwotnych przyczyn equine grass sickness, która jest odpowiedzialna co roku nawet za około 2 proc. wszystkich padnięć wśród brytyjskich koni. Choroba ta atakuje centralny i obwodowy układ nerwowy powodując silną polineuropatię. Wśród istotnych objawów klinicznych wymienić należy paraliż pracy układu pokarmowego manifestujący się kolką, apatia, nadmierne ślinienie, zaparcia, drżenie mięśni i opadanie powiek. Choroba przebiega w trzech różnorodnych postaciach – ostrej, podostrej oraz przewlekłej. W przypadku koni o ostrym przebiegu manifestują one swoje dolegliwości silnymi bólami kolkowymi i w efekcie umierają w niespełna 48 godzin, natomiast postać przewlekła u koni powoduje ciężką i szybką utratę masy ciała.

Naukowcy z Uniwersytetu w Edynburgu do analiz patomorfologicznych wykorzystali tkanki sześciu koni, które poddano eutanazji z powodu equine grass sickness. Co ciekawe w trakcie analizy biochemicznych stwierdzono obecność białka – amyloidu, które obecne jest również u osób zmagających się z  neurodegeneracyjną chorobą alzheimera. Związek ten powstający w wyniku nieprawidłowej syntezy białek i nagromadzony w komórkach tkanek może wpływać m.in. na ucisk i utrudnienie (lub uniemożliwienie) wymiany substancji między krwią i komórkami. „Jest to pierwsze badanie, które pokazują podobieństwa pomiędzy pozornie niepowiązanymi chorobami neurodegeneracyjnymi dużych zwierząt i ludzi. Pomimo, że przyczyny obu schorzeń nie są tożsame, to wyniki sugerują istnienie podobnych mechanizmów biochemicznych zachodzących w późniejszych stadiach choroby”- podkreślił dr Tom Wishart.

 

Badanie sfinansowano z grantu badawczego The Equine Grass Sickness Fund – ufundowanego przez brytyjską organizację na rzecz walki z tą chorobą – i opublikowano na łamach czasopisma „Molecular and Cellular Proteomics”.

Share.

Leave A Reply