Pierwsza pomoc w przypadku wystąpienia ochwatu w głównej mierze opiera się na intensywnych chłodzeniu kończyn, w których doszło do ostrego, aseptycznego zapalenie tworzywa kopytowego. Najnowszym rozwiązaniem niosącym ulgę koniom cierpiącym w wyniku ochwatu jest specjalny but umożliwiający przeprowadzenie zabiegu suchej krioterapii. W warunkach klinicznych jego możliwości przetestowali lekarze z wydziału medycyny weterynaryjnej Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii.

Lekarze weterynarii wskazują, że efektywne chłodzenie kończyn jest pierwszym działaniem, jakie powinni podejmować opiekunowie koni w ramach pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia ochwatu. Jednym z najbardziej skutecznych rozwiązań są zabiegi krioterapii, która umożliwia szybkie i stosunkowo długotrwałe obniżenie temperatury puszki kopytowej.

Pracując nad rozwiązaniami mogącymi być zastosowane w praktyce stajennej naukowcy postanowili sprawdzić możliwość zastosowania technologii tzw. suchej krioterapii opartej o specjalnie skonstruowany w tym celu but. Aby oceniać efektywność prowadzonego zabiegu badacze wykorzystali w swoich analizach 6 zdrowych klinicznie koni, u których przez blisko osiem godzin mierzono temperaturę powierzchni kopyta umieszczonego w chłodzącym bucie (co 5 minut) oraz kopyta pozostawionego na oddziaływanie czynników zewnętrznych.

Zebrane w ten sposób pomiary poddano wielowymiarowej analizie regresji, która wyraźnie wskazała, że u kończynach poddanych zabiegowi krioterapii średnia temperatura ściany kopyta w trakcie badania wynosiła 11,1 st.C, podczas gdy średnia temperatura kopyta kontrolnego wynosiła 29,7 st.C. Co istotne z punktu widzenia praktyki klinicznej i szybkości udzielenia pierwszej pomocy – minimalna temperatura ściany puszki kopytowej w przypadku wykorzystania buta osiągana była już w 68 minucie od aplikacji krioterapii.

Zdaniem badaczy wyniki analizy są obiecujące i wskazują, że sucha krioterapia może stanowić dobrą alternatywą dla tradycyjnych metod schładzania puszki kopytowej. Co więcej pozwala ona obniżyć temperaturę tworzywa poniżej 10 st.C. Jej atutem jest również unikanie kontaktu kopyta z wodą, która w praktyce może dodatkowo stymulować rozmiękczenie tworzywa kopytowego.

 

Źródło: Vet Rec Open. 2018 Jan 7;5(1):e000244. doi: 10.1136/vetreco-2017-000244. eCollection 2018.

Share.

Leave A Reply