Na podstawie końskiej śliny będziemy w stanie rozpoznać obciążenie tasiemcem. Nową możliwość diagnostyczną zaproponowali naukowcy z laboratorium Austin Davis Biologics w Wielkiej Brytanii.

Infestacja tasiemcami, które szczególnie lubią zagnieżdżać się w okolicy zastawki jelita ślepego, jest jednym z istotnych czynników ryzyka kolek. Niestety bardzo często ocena obciążenia tasiemcem na podstawie szacowania liczny jaj obecnych w kale (FECS) bywa zawodna, natomiast dostępny na rynku UE test serologiczny ELISA pozwalający na stwierdzenie obecności przeciwciał IgG (T) tzw. antytasiemcowych, wymaga pobrania przez lekarzy weterynarii próbek krwi.

Pomocną dłoń w stronę wlaścicieli koni wyciągają naukowcy w brytyjskiego laboratorium Austin Davis Biologics, którzy postanowili sprawdzić możliwość zastosowania diagnostyki opartej na teście wykonywanym ze śliny. W swojej pracy badawczej wykorzystali próbki krwi (139) oraz śliny (104) pobrane od koni rzeźnych, a następnie dokonano oceny stopnia infestacji tasiemcami, których obecność stwierdzono w układzie pokarmowym koni.

Wyniki testu ślinowego wykazały korelację zarówno z intensywnością infestacji (0,74), jak również serologicznymi wynikami próbek krwi (w testach statystycznych Spearman’a osiągnięto współczynniki 0,74 i 0,86). Co ciekawe w wynikach opublikowanych na łamach czasopisma „Veterinary Clinical Pathology” naukowcy zwrócili uwagę, że test ślinowy pozwolił wykryć obecność jednego lub więcej tasiemców z czułością rzędu 83 proc. i swoistością 85 proc. Obecność ponad 20 tasiemców w końskim organizmie wykrywana była bezbłędnie.

W ocenie naukowców w przypadku profilaktyki przecipasożytniczej u koni zastosowanie prostego testu ślinowego było porównywalne z zaawansowanymi testami serologicznymi charakteryzującymi się 85 proc. czułością i 78 proc. swoistością.

 

Źródło: Vet Clin Pathol. 2016 Jun;45(2):335-46. doi: 10.1111/vcp.12364. Epub 2016 May 24.

Share.

Leave A Reply