Prężenie rozwijająca się medycyna regeneracyjna oraz możliwość jakie daje jej zastosowanie  w medycynie weterynaryjnej koni – staje się przedmiotem licznych badań podejmowanych w największych ośrodkach akademickich. Wyniki analiz przeprowadzonych przez naukowców z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UC Davis w Kalifornii wskazują, że allogeniczne komórki macierzyste podawane dożylnie – nie niosą za sobą żadnych negatywnych, klinicznych skutków ubocznych.

Dożylne podanie mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) jest procedurą stosowaną w ludzkiej medycynie. Metoda ta znalazła również zastosowanie w leczeniu koni zmagających się ze schorzeniami o charakterze zwyrodnieniowym. W praktyce klinicznej nadal pojawia się wiele pytań związanych z bezpieczeństwem tej metody terapeutycznej oraz jej wpływem na reakcję końskiego układu immunologicznego.

Znalezienie odpowiedzi na te pytania było celem badania podjętego przez naukowców z Katedry Mikrobiologii i Immunologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UC Davis. Do analizy włączono 10 zdrowych koni, którym podano trzy dawki komórek macierzystych pochodzących ze szpiku kostnego oraz tkanki tłuszczowej – w liczbie 75 × 10 (6) MSC na konia. Każdy z koni poddany był obserwacji przez kolejne 35 dni.

Wyniki prowadzonych obserwacji nie pozostawiły wątpliwości, że dożylne podawanie MSC pochodzących zarówno ze szpiku kostnego, jak również tkanki tłuszczowej, nie wywoływało żadnych negatywnych objawów klinicznych. W krwi badanych koni, którym podano komórki ze szpiku, stwierdzono nieznacznie wyższe poziomy limfocytów cytotoksycznych T z antygenem CD 8, w porównaniu do koni, które otrzymywały komórki pochodzenia tłuszczowego.

Zdaniem naukowców wyniki przeprowadzonych analiz wskazują na bezpieczeństwo dożylnego podania komórek macierzystych oraz dobrą ich tolerancję w organizmie koni. Pełne wyniki badania zaprezentowana na łamach czasopisma „Stem Cell Research&Therapy„.

 

Źródło: Stem Cell Res Ther. 2015 Apr 15;6:73. doi: 10.1186/s13287-015-0050-0.

Share.

2 komentarze

Leave A Reply