Przez trzy kolejne dni Łódź będzie stolicą polskiej medycyny weterynaryjnej. W halach łódzkiego Expo odbywać się będzie V Kongres Praktyki Weterynaryjnej VetForum, XI Targi Medycyny Weterynaryjnej VetMedica oraz I Konferencja Weterynaryjnej Medycyny Regeneracyjnej.

W programie imprezy przewidziano m.in. prelekcje dotyczące zastosowanie medycyny regeneracyjnej w leczeniu urazów ścięgien i chorób zwyrodnieniowych stawów u koni (przypadki omówią lek. wet. Ludmiła Strypikowska, Equimed Serwis Weterynaryjny dla koni 24H oraz lek. wet. Mateusz Hecold specjalista chorób koni, Klinika Koni SGGW), a także cały panel związany z chorobami układu oddechowego i sercowo-naczyniowego u koni. Ten ostatni moderowany będzie przez dr Andrzeja Bereznowskiego z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. A tak panel zapowiadają organizatorzy:

Spotkanie to poświęcone będzie chorobom układu oddechowego i sercowo-naczyniowego koni. Jak każdy z Państwa z własnej praktyki klinicznej wie, choroby okładu oddechowego stanowią pokaźny problem zdrowotny u koni i wielokrotnie uniemożliwiają właściwe ich użytkowanie. Rozwój technik diagnostycznych i łatwy dostęp do literatury fachowej pozwolił na zakończenie ery leczenia koni bez postawienia właściwego rozpoznania. Mam nadzieję, że zaproszeni na nasza Konferencję wykładowcy ułatwią nam słuchaczom wybór właściwej drogi postępowania z chorym pacjentem.

Zaproszenie na tegoroczne spotkanie przyjęli:
Dr Helene Amory z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Liege (Belgia) – nauczyciel akademicki i lekarz praktyk specjalizujący się w chorobach wewnętrznych koni, w szczególności diagnostyce i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego dużych zwierząt. Odbyła wiele staży zagranicznych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie.
Dr Petr Jahn z Kliniki Koni Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Weterynaryjno-Farmaceutycznego w Brnie (Czechy) – specjalista z zakresu chorób wewnętrznych koni, szczególnie układu oddechowego. Zajmuje się wszechstronną diagnostyką chorób tego układu, również z wykorzystaniem badania wysiłkowego na bieżni, jak również rozmaitymi metodami ich leczenia.
Dr Artur Niedźwiedź z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – pracownik naukowy Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką specjalizujący się w chorobach wewnętrznych koni, a w szczególności diagnostyce i leczeniu chorób układu oddechowego.
Dr Lucjan Witkowski z Samodzielnej Pracowni Epidemiologii i Ekonomiki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie – nauczyciel akademicki, którego zainteresowania naukowe i praktyczne dotyczą chorób zakaźnych koni.
Ponawiając zaproszenie do uczestnictwa w Sesji Chorób Koni ufam, że zaproszeni wykładowcy w pełni zaspokoją Państwa chęci poznania sposobu rozwiązywania problemów związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego i oddechowego koni.”

Zespół redakcyjny naszego portalu będzie obecny na sesjach naukowych- zachęcamy zatem naszych czytelników do śledzenia relacji na Twitterze KZJ.

Do zobaczenia w Łodzi!

 

Share.

Leave A Reply