Zbyt duża masa ciała u konia to nie powód do zadowolenia, ale sygnał alarmowy dla właściciela. Najnowsze, brytyjskie badania wyraźnie wskazują, że otyłość u koni zwiększa nawet dwukrotnie ryzyko wystąpienia ochwatu.

Opublikowane niedawno wyniki badań na 1070 brytyjskich koniach i kucykach nie pozostawiają złudzeń – otyłość staje się ogromnym problemem zdrowotnych również w populacji koni. Poprzez 29-miesięczną obserwację wierzchowców naukowcom udało się określić ryzyko wystąpienia ochwatu w wyniku nadmiernej masy koni, bądź samego przybierania na masie.

Badanie realizowane było przez Animal Health Trust we współpracy z Royal Veterinary College oraz Rossdales Equine Hospital, a sfinansowane przez World Horse Welfare. Naukowcy monitorujący masę ciała zakwalifikowanych wierzchowców wykazali, że zwiększenie masy ciała wiązało się z  ponad dwukrotnie wyższym ryzykiem zachorowania na ochwat. Co więcej w badanej populacji, w trakcie trwania obserwacji, odnotowano aż 123 epizody ochwatu!

Niestety jednym z głównych czynników wpływających na pojawienie się problemów zdrowotnych jest dieta nieadekwatna do faktycznego zapotrzebowania energetycznego wierzchowców. Naukowcy zwrócili również uwagę, że u części koni niepożądany przyrost masy ciała występował nieumyślnie – nawet w sytuacjach, kiedy właściciele starali się pilnować diety swojego konia, czy wręcz walczyli z otyłością swojego wierzchowca.

Analiza pozwoliła również na identyfikację w populacji badanych konie tzw. grup wysokiego ryzyka – czyli koni podatnych na rozwój ochwatu. Szczególnie na baczności powinni się mieć właściciele kucyków oraz koni ras rodzimych (w tym przypadku pochodzących z terenów Wielkiej Brytanii). Dodatkowo czujnością powinni się wykazywać właściciele koni, które wykazują bolesność kopyt po rutynowym werkowaniu, a także koni, u których w przeszłości występowały epizody ochwatu. Lekarze weterynarii przyznają, że wczesne rozpoznanie symptomów ochwatu połączone z szybką interwencją weterynaryjną oraz kompleksową pomocą kowalską – pozwala zmniejszyć nasilenie objawów ochwatu, daje na szansę na wyzdrowienie i zmniejsza ryzyko pojawienia się kolejnych epizodów.

„To jedno z największych i pierwszych badań nad ochwatem, w którym w czasie rzeczywistym gromadzone były regularnie informacje od tej samej grupy właścicieli. Oceniliśmy związek między ochwatami i wieloma potencjalnymi czynnikami ryzyka, a także zidentyfikowaliśmy konie bardziej na nie podatne. Dysponujemy obecnie danymi, które pozwolą nam opracować wytyczne dotyczące zapobiegania epizodom ochwatu”- podkreślił dr Dee Pollard z Animal Health Trust.

Natomiast Sam Chubbock, szef World Horse Welfare, podkreślił, że skuteczne zarządzenie masą ciała konia lub kuc może być ogromnym wyzwaniem. Nie mniej jednak bardzo ważne jest budowanie świadomości w środowisku jeździeckim- tak by właściciele i opiekunowie koni regularnie mierzyli i monitorowali masę ciała swoich podopiecznych.

 

Nowe rozwiązanie dla koni z ochwatem: sucha krioterapia

Bezpieczne kroki do prawidłowej masy ciała konia

Źródło: Animal Health Trust

Share.

Leave A Reply