Dr n.wet. Mateusz Hecold poszukuje dwóch koni ze stwierdzonym syndromem Cushinga. Post w tej sprawie zamieścił w serwisie społecznościowym Facebook.

Zespół Cushinga to jedno z najczęściej występujących w populacji koni zaburzeń endokrynologicznych. Choroba ta wiąże się z dysfunkcją przysadki mózgowej – ze szczególnym uwzględnieniem części pośrodkowej – stąd też jej angielska nazwa Pars Pituitary Intermedia Dysfunction.

Wśród objawów klinicznych należy zwrócić szczególną uwagę na  poliurię i polidypsję, czyli wielomocz oraz nadmierne pragnienie, a także pogorszenie się okrywy włosowej (przejawiające się m.in. w nierównomiernym zarastaniu) i nadmierne owłosienie (hirsutyzm) połączone z trudnością w zmianie okrywy włosowej z zimowej na letnią. Ponadto konie zmagające się z syndromem Cushinga mogą mieć problemy z dysfunkcją układu immunologicznego co przejawia się w większej skłonności do nawracających zakażeń m.in. w obrębie puszki kopytowej, błon jamy ustne czy skóry. Dodatkowym problemem koni z syndromem Cushinga jest również skłonność do ochwatu oraz kolek.

Najbardziej wiarygodną metodą diagnostyczną jest badanie morfologiczne krwi i ocena poziomu kortykotropiny (ACTH) w osoczu krwi, którego prawidłowe wartości mieszczą się w zakresie 9-35 pg/ml. U koni z syndromem Cushinga poziom ACTH w osoczu przekracza wartości 100 pg/ml.

Share.

5 komentarzy

Leave A Reply