Nowy projekt Polskiego Związku Jeździeckiego, poświęcony godnym emeryturom dla koni po karierze sportowej, będzie realizowany m.in. w Stadninie Koni w Walewicach. Zdaniem Marcina Podpory, ten nowatorski pomysł wprowadzi polskie jeździectwo w XXI wiek. Okazuje się jednak, że pozostawia on wiele pytań bez odpowiedzi.

„W związku z przygotowywanym programem emerytalnym dla koni po karierze sportowej Agencja Nieruchomości Rolnych wskazała Polskiemu Związkowi Jeździeckiemu Stadniny Koni i Stada Ogierów, które mogą wziąć udział w przygotowywanym programie. Są to: Stadnina Koni Krasne Sp. z o.o., Stado Ogierów Starogard Gd. Sp. z o.o. (Oddział Stadnina Koni Rzeczna), Stadnina Koni Walewice Sp. z o.o., Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o. (Oddział Stado Ogierów Gniezno)”- wyliczył Wojciech Adamczyk z biura prasowego ANR. „Obecnie trwają prace nad przygotowaniem programu emerytalnego dla koni. Dopiero po ich zakończeniu Agencja pozna, jakie zadania będzie miała do wykonania”- dodał.

W minionym tygodniu władze Polskiego Związku Jeździeckiego – w osobach prezesa Henryka Święcickiego i wiceprezesa Marcina Podpory – podpisały list intencyjny z prezesem Jackiem Chołujem reprezentującym Pałac i Stadninę Koni Walewice. Jak informuje na swych stronach PZJ, sygnowany list ma być „kolejnym etapem dobrych rozmów prowadzonych przez zarząd z Ministerstwem Rolnictwa i ANR” dotyczących programu mającego zapewnić emeryturę wybitnym koniom sportowym.

Niestety dotychczas nadal nie przedstawiono szczegółowych informacji dotyczących samego programu. W rozmowie z redakcją wiceprezes Marcin Podpora podkreślił jedynie, że dofinansowanie końskich emerytur pochodzić będzie z budżetu PZJ. Nadal jednak część kosztów utrzymania zwierząt będzie spoczywać na ich właścicielach. Nie zdradził jednak, jakie fundusze zaplanowano na realizację projektu, daty jego rozpoczęcia oraz kryteriów, jakie będą musiały spełnić wierzchowce objęte tym programem.

Jedno jest pewne – po spotkaniu przedstawicieli PZJ oraz MRiRW w towarzystwie Mart Kaczyńskiej – Krzysztof Jurgiel jest przychylny inicjatywie.”Minister rolnictwa i rozwoju wsi spotkał się z przedstawicielami zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego. Rozmowy koncentrowały się wokół spraw związanych z rozwojem jeździectwa w powiązaniu z hodowlą. Goście ministra poruszyli kwestie zapewnienia opieki i godnej starości dla koni sportowych, które zakończyły karierę. Minister poparł inicjatywę, ale nie jest to program resortu”- odpowiedział Dariusz Mamiński z resortu rolnictwa.

 

Share.

Leave A Reply