Nie od dziś wiadomo, że wysoka zawartość prostych węglowodanów w diecie może wpływać na nadpobudliwość koni. Okazuje się, że rodzaj diety może również mieć znaczenie dla zmiany podstawowych parametrów fizjologicznych.


Naukowcy z Uniwersytetu w Glasgow na łamach czasopisma  wydawanego przez „International Society for Applied Ethology” opublikowali analizę, w której prześledzili różnice w fizjologicznych odpowiedziach koni na zmianę codziennej diety. Badane wierzchowce podzielono na dwie grupy, z które przez kolejne 28 dni przestawiano na docelowe diety- pierwsza otrzymywała dietę wysokoskrobiową, druga natomiast bogatą we włókno. W trakcie analiz oceniano m.in. odpowiedź koni na nowe bodźce oraz zabiegi wykonywane przez obsługę stajni, mierzono parametry fizjologiczne tj. tętno oraz oceniano odpowiedź glikemiczną. Oczywistym wnioskiem nasuwającym się z uzyskanych wyników był fakt, że konie przyjmujące pasze wysokoskrobiową wykazywały zdecydowanie wyższą reaktywność na nowe bodźce. Dodatkowo okazało się, że pierwsza z grup miała zdecydowanie wyższe parametry tętna w porównaniu do koni karmionych paszami bogatymi we włókno.

Opisane badania mogą sugerować, iż w sytuacjach stresujących dla koni związanych np. z transportem, czy zmianą otoczenia, warto zastanowić się nad modyfikacją końskiej diety i włączeniem do niej pasz o zdecydowanie większej zawartości włókna kosztem zbóż. Jako źródło włókna i jednocześnie dobry ‘wypełniacz’ żłobu wykorzystać możemy m.in. wysłodki niemelasowane lub też sieczkę.

The effects of a high-starch or high-fibre diet on equine reactivity and handling behaviour DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.applanim.2015.01.008

Share.

Jeden komentarz

Leave A Reply