Silne przeganaszowanie i jazda w tzw. hiperfleksji nie wpływa pozytywnie na pracę koni. Najnowsze doniesienia naukowe niemieckich weterynarzy i fizjologów wskazują, że taka forma treningu może mieć istotny wpływ na ograniczenie przepływu wdychanego powietrza oraz negatywnie wpływa na psychofizyczny rozwój wierzchowców.

Badacze z Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej z Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego oraz  Uniwersytetu w Monachium podjęli się porównania różnych parametrów u koni jeżdżonych z różnorodnym ustawieniem głowy. Naukowcy przyjrzeli się  m.in. pracy serca (tętno HR), parametrom krwi (poziom hormonu stresu. czyli kortyzolu), zmienności pracy serca (HRV) odpowiadającej za aktywności współczulnego i przywspółczulnego układu nerwowego. Dodatkowo w drugim badaniu sprawdzili także zachowanie się górnych dróg oddechowych podczas trzech różnych etapów jazdy – w trakcie rozgrzewki w dole, jazdy w ustawieniu roboczym oraz jazdy w hiperfleksji.

Badanie parametrów krwi oraz aktywności układu przy- i współczulnego dokonano na próbie 18 koni. Każdy z nich był badany w spoczynku, podczas pracy w roboczym ustawieniu oraz w czasie pracy w roll-kür’rze. Naukowcy nie wykazali istotnych statystycznie różnic w tętnie oraz zmienności pracy serca u koni poddanych treningowi- konie jeżdżone z naturalną pozycją głowy osiągnęły parametry tętna HR = 105 ± 22 /min oraz zmienności rytmu serca HRV= 3,89 ± 5,68, natomiast konie jeżdżone w hiperfleksji wartość wybranych parametrów miały nieznacznie podwyższone (HR = 110 ± 18; HRV = 1,94 ± 2,21). Istotną różnicą pomiędzy sposobem jazdy wykazano natomiast w poziomie hormonu stresu, którego poziom w normalnym ustawieniu głowy wynosił 158 nm (±60 nm), natomiast przy zastosowaniu roll-kür’u istotnie wzrastał do poziomu 176np (±64 nm).

W drugim badaniu ten sam zespół badawczy ocenił zachowanie się górnych dróg oddechowych u 14 koni. Na podstawie nagrań video dokonanych przy użyciu endoskopu porównano m.in. powierzchnię krtani u koni znajdujący się w spoczynku, oraz w trzech fazach jazdy: rozgrzewce z głową w dole, ustawieniu roboczym oraz hiperfleksji. Naukowcy zwrócili uwagę na istotnie zmniejszoną o wartość 8,2 ± 5,0% powierzchnię otwarcia krtani u koni jeżdżonych w silnym przeganaszowaniu.

 

Źródło: Zebisch, A., May, A., Reese, S. and Gehlen, H. (2014), Effects of different head–neck positions on the larynges of ridden horses. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 98: 894–900. doi: 10.1111/jpn.12154

Zebisch, A., May, A., Reese, S. and Gehlen, H. (2014), Effect of different head–neck positions on physical and psychological stress parameters in the ridden horse. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 98: 901–907. doi: 10.1111/jpn.12155

 

Share.

4 komentarze

  1. Niestety, obawiam się, że do puki oczekiwania czy może raczej upodobania sędziów wyższych klas ujeżdżenia nie zmienią się takie wyniki nic nie wskórają. Trenerzy tak trenują konie aby zwyciężać.

Leave A Reply