Ewolucyjne uwarunkowania behawioralne sprawiają, że konie na stres zazwyczaj reagują ucieczką. Okazuje się jednak, że 5,5 tys. lat od udomowienia zwierzęta bytujące w stajniach zmodyfikowały i wypracowały szeroki wachlarz zachowań manifestujących niepokój.


Warto wiedzieć, że każde zburzenie równowagi psychofizycznej u konia powoduje naturalną fizjologicznie reakcję w postaci sekrecji hormonu stresu, czyli kortyzolu (z nadnerczy). Czym może być spowodowany stres? Czynnikami stresowymi mogą być zarówno warunki środowiskowe oraz zmiany w otoczeniu, jak również odseparowanie od stada lub matki (w przypadku źrebiąt), zranienie czy ograniczenie w dostępie do pokarmu. Niezwykle często konie narażone są na stres w czasie transportu, treningu, przy zmianie codzienne rutyny w stajni czy podczas wizyty kowala lub lekarza. Niewielu właścicieli koni zdaje sobie również sprawę z faktu, że dla konia czynnikiem stresowym jest choroba uniemożliwiająca mu ucieczkę czy powodująca silny ból.

Czym objawia się końskie zdenerwowanie?

Jednym z pierwszych symptomów pojawiającego się stresu i końskiej irytacji jest gwałtowne machanie ogonem (mielenie) oraz potrząsanie głową – jest to szczególnie częsty objaw manifestowany w czasie treningów. Wśród innych kluczowych objawów pojawiających się fizjologicznie u koni możemy wymienić: uporczywe rżenie (u koni separowanych od stada), grzebanie nogą, kopanie w ściany boksu, szerokie rozszerzanie chrap czy pocenie się. Równie często konie poddane czynnikom stresogennym salwują się ucieczką, lub jej próbą, a także oddają często i w małych ilościach kał. Symptomem narastającego stresu może być również brak apetytu oraz gryzienie np. elementów wyposażenia boksu czy ogrodzenia.

Problem nie do uniknięcia

Musimy pamiętać, że w przypadku koni – koni o niezwykłej wrażliwości na czynniki zewnętrzne – bardzo trudno jest unikać sytuacji stresowych. Podniesiony poziom kortyzolu towarzyszy im bowiem zarówno w momencie zajazdki, jak również w sytuacjach pooperacyjnych, czy podczas pierwszej ciąży. Dlatego też warto nauczyć się zarządzania końskim stresem i minimalizowania jego skutków – ale o tym w kolejnych publikacjach.

Share.

Leave A Reply