Insulinooporność oraz zakłócenia gospodarki węglowodanowej mogą mieć poważne konsekwencje dla końskiego serca przekonuje szwajcarski zespół naukowców w swojej najnowszej publikacji na łamach najnowszego, majowego wydania czasopisma „Journal of the American Veterinary Association„.

W przebiegu chorób metabolicznych ssaków zaburzenia gospodarki węglowodanów i tłuszczy niesie za sobą poważne powikłania związane z funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego. Naukowcy ze Szwajcarskiego Instytutu Medycyny Weterynaryjnej Koni postanowili sprawdzić – czy w przypadku koni z zespołem metabolicznym można obserwować zjawisko powikłań ze strony układu sercowo-naczyniowego w postaci m.in. nadciśnienia tętniczego, zmian echokardiograficznych, czy też arytmii wysiłkowych.

Prospektywne badanie z próbą kontrolną przeprowadzono w oparciu o 19 kucyków, u których zdiagnozowano syndrom metaboliczny. Do grupy tej weszły koniki, które w historii leczenia przebyły ochwat, ich kondycję oceniono na więcej niż 7 pkt. (w 9 punktowej skali BCS), z dużymi pokładami tłuszczu w szyi (więcej niż 3 pkt, w 5-punktowej skali tzw. cresty neck score) i anormalnymi wynikami doustnego testu obciążenia glukozą (tzw. krzywej cukrowej). Dane zebrane od kucy ze zdiagnozowanym EMS, porównano z wynikami 20-konnej grupy kontrolnej, którą stanowiły kucyki zdrowe.

Wyniki analiz wyraźnie skazały, że u badanej grupy odnotowano zdecydowanie wyższe tętno HR 44,5 (+/- 7,5 uderzeń/min) w porównaniu do grupy kontrolnej, gdzie HR wyniosło 38,6 (+/- 6,8 uderzeń/min). Dodatkowo naukowcy stwierdzili, że u kucyków z EMS średnia grubość ściany lewej komory była większa o 2 mm w porównaniu z grupą kontrolną (2,0 cm vs. 1,8 cm), co zdaniem naukowców może korelować ze stężeniem insuliny w surowicy krwi (poziom korelacji r wyniósł 0,71). Badacze nie stwierdzili natomiast istotnych różnic między obiema grupami w przypadku uzyskiwanych wartości nadciśnienia tętniczego, czy pojawiających się zaburzeń rytmu serca.

Autorzy badania wskazali, że uzyskane przez nich wyniki wskazują, że w przypadku kucyków z EMS z dużym prawdopodobieństwem liczyć się należy z przerostem mięśnia sercowego. Za zjawisko to w głównej mierze odpowiedzialna jest insulinooporności i nieprawidłowe stężenia tego hormonu w surowicy krwi. Naukowcy zadeklarowali również dalsze pracę nad oceną ryzyka sercowo-naczyniowego u koni  z EMS. Ich zdaniem ten bszar badań zasługuje na dalsze badania.

 

Źródło: Journal of the American Veterinary Medical Association; May 1, 2017, doi: 10.2460/javma.250.9.1027 

Otyłość koni: większość właścicieli nie widzi problemu

 

W syndromie metabolicznym koni ważna jakość posiłków

 

Share.

Leave A Reply