Popularne w ludzkiej diagnostyce kardiologicznej troponiny mogą się okazać kluczem do lepszego rozpoznawana schorzeń kardiologicznych u koni. Nowe doniesienia przedstawione na łamach czasopisma „Journal of Veterinary Internal Medicine” wskazują, że konie z rozpoznanymi schorzeniami serca miały istotnie wyższe stężenia tych biomarkerów w krwi.

Troponiny to enzymy sercowe, które w ludzkiej kardiologii są złotym standardem diagnostycznym w rozpoznawaniu zawału serca. Pomiar stężenia w krwi dwóch głównych troponin – T oraz I – jest niezwykle czułym wskaźnikiem uszkodzenia komórek mięśni serca.

Belgijscy lekarze weterynarii z Uniwersytetu Ghent postanowili przeanalizować znaczenie i zastosowanie w diagnostyce weterynaryjnej trzech troponin – I, C oraz T, a także czułość standardowych, komercyjnych testów wykorzystywanych do określania parametrów krwi koni. Do analizy wykorzystano próby krwi pobrane od 35 zdrowych wierzchowców znajdujących się w stałym treningu, 23 koni z podejrzeniem niedawnego uszkodzeń w obrębie mięśnia sercowego oraz 41 koni z rozpoznanymi wtórnymi uszkodzeniami mięśnia sercowego wynikającymi m.in. z wad serca, czy chorób zastawek.

Naukowcy znaleźli istotne korelacje pomiędzy podwyższonymi stężeniami cTnI oraz cTnT a stanem koni. Wyższe poziomy troponin odnotowano bowiem u wierzchowców z podejrzeniem uszkodzeń serca niż u koni zdrowych czy z wtórnymi problemami kardioogicznymi. Badacze w swojej pracy podkreślili jednak, że punkty tzw. odcięcia nie były jednakowe dla obu biomarkerów. Okazało się bowiem, że w przypadku troponiny cTnI optymalny punkt odcięcia osiągano przy wartości 95 pg/ml, podczas gdy w tej samej próbie dla cTnT poziom ten był blisko 10-krotnie niższy i wynosił 6,6 pg/ml.

 

Źródło: „Journal of Veterinary Internal Medicine” J Vet Intern Med 2015;29:348–354

Share.

2 komentarze

Leave A Reply