Układ pokarmowy to jeden z najbardziej wrażliwych elementów końskiego organizmu. Naukowcy z brytyjskiego Royal Veterinary College dowiedli istnienia korelacji pomiędzy – ryzykiem wystąpienia określonych zaburzeń pracy układu pokarmowego szeroko określanych mianem kolek, a budową końskiego ciała.

W publikacji an łamach czasopisma „The Veterinary record” naukowcy podkreślili, że przyczynkiem do badań była obserwacja wskazująca, że niektóre uszkodzenia, czy problemy z przewodem pokarmowym mogą być „charakterystyczne” dla niektórych z typów koni. W retrospektywnym badaniu kontrolnym wykorzystano bazę 575 koni, które w latach 2010-2015 sygnalizowały problemy ze strony układu pokarmowego, poddane były diagnostyce i zweryfikowano przyczynę pojawiających się schorzeń. Do analizy zakwalifikowano konie reprezentujące rasy miniaturowe (33 osobniki), kuce (136 osobników), konie ras gorącokrwistych (335 osobników), konie czystej krwi arabskiej (17 osobników) oraz konie w typie zimnokrwistym (54 osobniki).

Wykorzystując konie ras gorącokrwistych – jako grupę kontrolną – naukowcy stwierdzili na podstawie modeli matematycznych, że kuce oraz koniki ras miniaturowych miały zdecydowanie niższe ryzyko przemieszczenia okrężnicy – współczynnik ryzyka (OR) wynosił 0.11 (przy progu pewności CI 95 proc. wartość ta mieściła się między 0.05 a 0.24; P<0.001). Natomiast w przypadku kucy naukowcy stwierdzili wzrost ryzyka owijania się jelit cienkich wokół tłuszczaków, które wynosiło (OR) 2,3 (przy progu pewności CI 95 proc. wartość ta mieściła się między 1,3 a 4,1, p = 0,004). Co ciekawe u koni zimnokrwistych zdecydowanie częściej diagnozowano problemy ze strony jelita ślepego- co mogło wskazywać na większą podatność na zaburzenia w zasiedlającej je mikroflorze.

Naukowcy nie mają wątpliwości, że uzyskane dane zdają się potwierdzać wpływ typu konia na ryzyko rozwijanych zaburzeń układu pokarmowego. Oczywiście warto o nich pamiętać chcąc dbać o właściwą profilaktykę i zdrowie naszego wierzchowca.

 

Źródło: Vet Rec. 2017 Aug 5. pii: vetrec-2016-104098. doi: 10.1136/vr.104098. [Epub ahead of print]

Encyklopedia zdrowia koni: kolka i morzyska u koni

Kolki: przykry efekt udomowienia koni

Share.

Leave A Reply