Komitet naukowy czołowego ośrodka medycyny weterynaryjnej w USA – UC Davis Center for Equine Helath – przyznał specjalne granty badawcze pozwalające na finansowanie badań z zakresu medycyny weterynaryjnej koni. Najwyżej punktowanym projektem okazało się badanie zaprojektowane przez zespół kierowany przez dr Sue Stover. Naukowcy przeanalizują związek pomiędzy jakością podłoża, po którym przemieszcza się koń, a obciążeniami aparatu ruchu.

Dr Sue Stover wraz z zespołem weterynaryjnego Laboratorium Ortopedii zamierza ocenić siły działające na poszczególne ścięgna i inne istotne dla aparatu ruchu struktury zlokalizowane w kończynach piersiowych koni w zależności od jakości podłoża, po którym przemieszczać się będzie wierzchowiec. Naukowcy zaplanowali również wykorzystanie specjalnego systemu czujników, które w trakcie nagrywania konia w ruchu pozwolą na rejestrację poszczególnych faz ruchu. Dzięki specjalnym modelom komputerowym naukowcy wytypują również najlepsze podłoże, które minimalizowałoby przeciążenia struktur w układzie ruchu, do jakich dochodzi w trakcie skoków. Autorzy badania zwracają uwagę, że jest to już trzecia w kolejności analiza, która przybliża ich do ustalenia i zidentyfikowania idealnego podłoża, które gwarantowałoby koniom bezpieczeństwo.

Zobaczcie, w jaki sposób będą nagrywane konie uczestniczące w badaniu.

 

Share.

Leave A Reply