Efekt jo-jo dotyczy również koni – dowiedli w swoich badaniach belgijscy naukowcy. Przeanalizowali oni sposób chudnięcia 18 otyłych kucyków szetlandzkich w różnych warunkach. Czas badania podzielono na 3 okresy: pierwszy z nich obejmować 4-tygodniowy okres adaptacyjny, drugi- 5-tygodniowy okres odchudzania, a ostatni 3-tygodniowy okres finalny obserwacji. Podczas pierwszego i ostatniego etapu kuce otrzymywały dietę pokrywającą w 100 proc. ich zapotrzebowanie energetyczne. Natomiast w drugim etapie konie podzielone były na trzy grupy otrzymujące odpowiednio 100 proc. (grupa kontrolna), 80 proc. (grupa powolnie tracąca wagę) oraz 60 proc. zapotrzebowania energetycznego (grupa szybko tracąca wagę). U kucy monitorowano nie tylko względną utratę wagi, ale również markery metabolizmu lipidów oraz poziom stresu oksydacyjnego tj. równowagę pomiędzy działaniem reaktywnych form tlenu (wolnych rodników) a biologiczną zdolnością do szybkiej detoksykacji reaktywnych produktów pośrednich lub naprawy wyrządzonych przez wolne rodniki szkód.

Jakie były efekty 5-tygodniowego odchudzania kucy? Okazuje się, że najszybsza względna utrata masy ciała nastąpiła w grupie koni, które otrzymywały 60 proc. zapotrzebowania energetycznego. Co ciekawe – w grupach odchudzanych kucy nie stwierdzono liniowej zależności pomiędzy utratą masy, a ograniczeniem dostarczanej wraz z pokarmem energii. Co jeszcze działo się w organizmach koni odchudzanych gwałtowniej? W grupie tej wyraźnie doszło do zmniejszenia stężenia w osoczu krwi α-tokoferolu (witaminy E) i żelaza. Natomiast po 8 tygodniach od odchudzania w grupie tej w krwi kucy utrzymało się wysokie stężenie produktów powstających w wyniki utleniania się białek. Naukowcy podkreślili, że gwałtowne ograniczenie podaży energii i bardziej restrykcyjna dieta dodatkowo wiązało się z dużo wyższym ryzykiem odzyskania wagi po okresie odchudzania.

Źródło: Br J Nutr. 2014 Oct;112(8):1402-11. doi: 10.1017/S0007114514001974. Epub 2014 Sep 2.

Share.

Leave A Reply