Problemy związane z diagnostyką i leczeniem koni, a także niewłaściwa komunikacja na linii lekarz – właściciel konia, stają się często kością niezgody i powodem poważnych konfliktów. Aby rozstrzygać spory pojawiające się w trakcie leczenia konia, w Wielkiej Brytanii ruszył pilotażowy program mediatorów weterynaryjnych. Ich zadaniem będzie pomoc w rozwiązywaniu konfliktów.

Projekt zatytułowany „Veterinary Client Mediation Service” ruszył na ternie Wielkiej Brytanii 3 października. Organizator projektu tj. samorząd zawodowy lekarzy weterynarii – Royal College of Veterinary Surgeon – przewiduje, że początkowo będzie on testowany przez najbliższe 9 miesięcy.

Jakie możliwości daje on użytkownikom?  Przede wszystkim zarówno lekarze, jak również właściciele koni będą mogli poddać niezależnej ocenie eksperckiej proces diagnostyczno-terapeutyczny. W przypadku złożenia skargi mediatorzy będą komunikować się z dwiema stronami konfliktu, aby w sposób alternatywny rozwiązać problem leżący u podstaw konfliktu.

Warto podkreślić, że projekt został uruchomiony by pomóc w komunikacji zwaśnionym stronom i jednocześnie ograniczyć liczbę postępowań prowadzonych przed sądem z powództwa cywilnego. Jednocześnie organizator zapewnia, że mediatorzy nie będą wkraczać w kompetencje ekspertów oceniających wykroczenia dyscyplinarne, która to ocena leży w gestii Royal College of Veterinary Surgeons.

 

Share.

Leave A Reply