Znane właścicielom koni objawy ochwatu nie zawsze są dostrzegane wystarczająco szybko. Analiza brytyjskich naukowców wskazuje, że zaledwie w połowie przypadków klinicznie zdiagnozowanego ochwatu właściciele rozpoznają rzeczywisty problem swojego konia.

Pod lupę brytyjskich lekarzy trafiło 93 przypadków koni, które w okresie od stycznia 2014 roku do października 2015 doznało ochwatu. U 27 koni stwierdzono wszystkie kliniczne objawy schorzenia, a w przypadku siedmiu występowało bezpośrednie zagrożenie życia. Każdy z właścicieli został poproszony o wypełnienie ankiet, natomiast lekarze opiekujący się końmi otrzymali specjalne formularze sprawozdawcze przygotowane przez organizację Animal Health Trust, która od lat zajmuje się problemem ochwatu u koni oraz zbiera dane dotyczące przypadków jego występowania na terenie Wielkiej Brytanii.

Naukowcy podjęli się porównania ankiet wypełnionych przez właścicieli oraz formularzy lekarzy weterynarii, a także poddano je testom statystycznym w celu oceny różnic w postrzeganiu zdrowia konkretnych koni. Wyniki analiz niestety nie napawają optymizmem, gdyż zaledwie w 51 przypadkach właściciel słusznie podejrzewał u swojego konia ochwat. W przypadku pozostały 42 koni – właściciele pierwsze objawy choroby zakwalifikowali, jako „niezidentyfikowaną” sztywność mięśni, ropień w kopycie, „niezidentyfikowaną” kulawiznę, czy podejrzenie kolki.

Co ciekawe zdecydowanie częściej to lekarze zauważali i zgłaszali takie objawy jak: problemy z poruszaniem się, charakterystyczne dla ochwatu odciążanie przednich kończyć i przenoszenie ciężaru ciała na zad, natomiast w przypadku właścicieli najczęściej zgłaszanym objawem była podwyższona temperatura kopyta.

Jaki wniosek płynie z analizy? Właściciele powinni rutynowo kontrolować stan swojego wierzchowca, w tym również znać jego podstawowe parametry życiowe (o których przeczytacie w naszym materiale „Bez rutynowej kontroli ani rusz„). Warto również pamiętać – czym jest ochwat  i jakie są jego główne czynniki ryzyka. Warto również zwracać uwagę na końską mimikę, która w ocenie naukowców może zdradzać nasilenie bólu ochwatowego.

Pamiętajmy, że szybkie zauważenie problemu naszego wierzchowca i podjęcie interwencji przez lekarza weterynarii istotnie zwiększa szanse na przeżycie, a także późniejszą rehabilitację i powrót do sprawności.

 

Źródło: Equine Vet J. 2017 May 22. doi: 10.1111/evj.12704.

 

Share.

Leave A Reply