Zespół wrzodów żołądka u koni może być bardziej rozpowszechniony niż się nam wydaje. W badaniu opublikowanym na łamach prestiżowego czasopisma Acta Veterinaria Scandinavica polscy naukowcy dowodzą, że u koni nie wykazujących wyraźnych oznak schorzenia w pogłębionej diagnostyce diagnozowano owrzodzenie żołądka.

Badaniem, którego głównym autorem był dr n.wet. Artur Niedźwiedź z wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego, objęto 108 koni rekreacyjnych różnych ras w wieku 4-10 lat. Konie podzielono na dwie grupy. Do pierwszej z nich zakwalifikowano 48 wierzchowców, u których w badaniu klinicznym stwierdzono łagodne objawy choroby wrzodowej takie jak: brak apetytu, utrata masy ciała lub nagłe pogorszenie stanu organizmu. Do drugiej natomiast zaliczono 60 koni, u których nie stwierdzono żadnych problemów żołądkowo-jelitowych.

Naukowcy w swoim badaniu odnotowywali częstość występowania, dystrybucję oraz nasilenie stwierdzonej choroby wrzodowej. Dodatkowo każdy z koni został podany badaniu endoskopowym oceniającym zmiany w nabłonku płaskim oraz gruczołowym błony śluzowej.

Co stwierdzono w przypadku obu grup?

Zgodnie z przewidywaniami – w grupie koni klinicznie zdiagnozowanych uszkodzenie błony śluzowej żołądka stwierdzono u 59 proc. badanych. Okazało się jednak, że grupa kontrolna również była obciążona chorobą wrzodową – u koni zakwalifikowanych do drugiej grupy owrzodzenia żołądka stwierdzono u 40 proc. przebadanych.

Wrocławscy badacze stwierdzili również, że u 19 proc. koni klinicznie zdiagnozowanych (grupa I) stwierdzano od 6 do 10 zmian (3 w skali EGUS- czyli Equine gastric ulcer syndrome), a u kolejnych 19 proc. stwierdzono ponad 10 zmian lub zmiany zdefiniowano, jako duże i rozproszone (4 w skali EGUS). Nieco łagodniejsze zmiany stwierdzono natomiast w grupie kontrolnej, gdzie u 19 proc. wierzchowców zdiagnozowane owrzodzenie sklasyfikowano na 2 w skali EGUS.

W badaniu potwierdzono, że owrzodzenie żołądka może być rozpowszechnione w populacji koni rekreacyjnych, które potencjalnie nie wykazują objawów choroby. Jednocześnie dowiedziono po raz kolejny, że najlepszą metodą diagnozowania i obrazowania wrzodów u koni jest gastroskopia.

 

Źródło: Acta Vet Scand. 2013 Jun 7;55:45. doi: 10.1186/1751-0147-55-45.

Share.

5 komentarzy

  1. A czy wiadomo jak sie ustrzec tej choroby? Czy podawać koniom bez objawów jakies substancje zmniejszające kwasowatosc w żołądku?

  2. Konie były użytkowane rekreacyjnie. Niestety nie ma informacji w jakich warunkach konie były utrzymywane. Autorzy za to sugerują, że głównym czynnikiem etiologicznym w przypadku badanych koni była niewłaściwa dieta.

  3. Stres, złe żywienie, podawanie samych pasz treściwych przetworzonych, brak pasz objętościowych to są główne przyczyny wrzodów

  4. O to postaramy się zapytać dr Artura Niedźwiedzia, niestety głównym czynnikiem ryzyka w przypadku choroby wrzodowej jest stres i to właśnie jego eliminacja może być najlepszym sposobem profilaktyki.

Leave A Reply