Niemal co roku na forach jeździeckich, a także wśród mniej doświadczonych koniarzy pojawiają się pytania związane ze karmieniem koni świeżym sianem. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska jeździeckiego eksperci z Uniwersytetu w Nebrasce opracowali przewodnik poświęcony temu tematowi.

W ramach inicjatywy „My Horse University” zainicjowanej w 2005 roku eksperci wyjaśnili nie tylko, w jaki sposób najlepiej zbierać siano, ale również podpowiedzieli kiedy i jakim analizom warto je poddawać. Zdaniem Kathy Anderson – właściwie zbierane siano powinno być nie tylko właściwie wysuszone i zbierane przy słonecznej pogodzie, ale przede wszystkim odpowiednio magazynowane. To właśnie te dwa procesy są kluczowe dla utrzymania jakości paszy objętościowej, którą skarmiany naszych czterokopytnych podopiecznych.

Chcąc dokonać pierwszych analiz jakościowych świeżego siana należy odczekać minimum 17 dni (w przypadku dużych bel) lub około 14 dni (w przypadku siana w kostkach). Próbkowania należy dokonać z wnętrza kilka balotów – tak by oddana do laboratorium analiz próbka siana była możliwie najbardziej reprezentatywna. Analiza pasz objętościowych wykonywana w komercyjnych laboratoriach obejmuje m.in. oznaczanie poziomu białka surowego (Crude Protein — CP), poziomu wapnia (Ca), fosforu (P), potasu (K) czy magnezu (Mg). Oczywiście można również pokusić się o określenie innych pierwiastków – takich jak żelazo (Fe), mangan (Mn), cynk (Zn) i miedź (Cu).

Gdy nadejdą sianokosy

Oczywiście na jakość paszy objętościowej – jaką jest siano – ogromny wpływ ma sposób jego zbierania oraz obróbki. Przelotne deszcze naprzemiennie z silnym nasłonecznieniem oddziałującym na pokosy może sprzyjać utracie takich składników jak witamina A. Przyjmuje się, że w trakcie produkcji siana musimy pogodzić się ze 50 proc. stratą białka strawnego!

Wpływ na jakość zbieranego siana mogą mieć również zabiegi agrotechniczne. Zdaniem ekspertów grabienie siana, gdy ma ono wilgotność na poziomie 40 proc. pozwala na u niknięcie strat liści, natomiast belowanie powinno nastąpić w momencie, gdy wilgotność suszu spada poniżej 15 proc. Oczywistym zdaje się być fakt, że zbelowanie siana o wilgotności powyżej 20 proc. niesie za sobą ryzyko rozwoju procesów gnilnych i pleśnienia.

… i magazynowanie

Zebranie przy dobrej pogodnie nie kończy jednak trosk koniarzy o bezpieczeństwo ich wierzchowców. Drugim istotnym etapem jest właściwe odczekanie i umożliwienie zebranemu sianu 'wypocenie się’. Jeśli świeżo zebrane siano składujemy w pomieszczeniach zamkniętych warto zaopatrzyć się w mierniki temperatury i wilgotności. Szczególnie termometr może być niezwykle przydatnym, gdyż temperatura składowanego, świeżego siana nie powinna przekraczać 30-35 stopni z uwagi na ryzyko samozapłonu. Idealna wilgotność siana magazynowanego w naszych stodołach powinna mieścić się w granicach 16-20 proc. wilgotności – przy czym w dużych, okrągłych balotach wilgotność powinna wynosić od 16 do 20 proc., natomiast w małych snopkach dolna granica może się przesuwać w stronę 18 proc.

Kiedy zaczynamy skarmianie

Jak długo należy odczekać by nasze wierzchowce cieszyły się smakiem tegorocznego siana? Opinie w tej sprawie są podzielone. Zdaniem ekspertów z Kentucky Equine Research dopuszcza się skarmiania świeżego siana pod warunkiem, że jego wilgotność nie przekracza 12 proc. Niestety w praktyce tego typu wartości można osiągnąć jedynie w procesach przemysłowego suszenia. Siano zebrane z łąk i suszone klasycznymi metodami agrotechnicznymi powinno być poddane procesowi 'wypacania’, który to może trwać od 4 do nawet 8 tygodni.

Oczywiście musimy również pamiętać, że nie da się przechowywać siana w nieskończoność. W pierwszych kilku miesiącach straty białka oraz energii są stosunkowo minimalne i proporcjonalne do utraty suchej masy – szacowanej na 5 proc w skali pierwszego roku. Naukowcy szacują, że właściwie magazynowane siano traci co miesiąc 10 proc. betakarotenu. Przystępując do karmienia koni tegorocznym sianem warto dokonać tego stopniowo. Dotychczasowe analizy naukowców wykazały , że zmiana paszy objętościowej może istotnie wpływać na środowisko życia i skład gatunkowy mikrobiomu zasiedlającego jelito grube i ślepe, a tym samym powodować jego zaburzenia.

 

Źródło: MHU 

Siano- istotna nie tylko ilość, ale również jego jakość

Pozycja w stadzie może wpływać na kłopoty z układem pokarmowym

 

Share.

Leave A Reply