Kolejne badanie dowodzi jak delikatną strukturą jest koński układ pokarmowy. Analiza opublikowana na łamach czasopisma „Livestock Science” sugeruje, że jednym z głównych czynników ryzyka kolki może być zmiana siana.

Badanie przeprowadzone przez francuskich naukowców dowodzi, że zmiana paszy objętościowej może istotnie wpływać na środowisko życia oraz ekosystem mikroorganizmów zasiedlających jelito grube oraz ślepe.

Lekarze poddali badaniu dwie grupy koni, u których na przestrzeni 7 tygodni zmieniono siano bez okresu adaptacyjnego. Konie karmiono paszą treściwą  oraz paszą objętościową w proporcjach 1:4. Pierwsza z grup otrzymywała dodatkową suplementację drożdżami paszowymi Saccharomyces cerevisiae, druga natomiast nie była suplementowana. U każdego z koni regularnie pobierano próbki z jelita ślepego oraz okrężnicy i – na ich podstawie – analizowano skład gatunkowy mikroflory zamieszkującej przewód pokarmowy.

W grupie koni bez suplementacji, po pierwszym dniu od wprowadzenia nowego siana, stwierdzono wzrost liczebności bakterii typu Firmicutes, które uczestniczą w rozkładzie biopolimerów i mogą produkować toksyny. Co więcej u koni, które nie otrzymywały drożdży, stwierdzono także dużo wyższe (niż wyjściowe) stężenie lotnych kwasów tłuszczowych oraz octanów. Powrót do właściwych parametrów nastąpił dopiero po upływie około 1-2 tygodni od nagłej zmiany diety.

Autorzy badania wyraźnie podkreślają, że nagła zmiana siana istotnie wpłynęła na wrażliwy ekosystem drobnoustrojów zasiedlających koński układ pokarmowy. Przyznają jednak, że aby właściwie i dobrze poznać mechanizm działania i wpływ tych zmian na funkcjonowanie końskiego układu pokarmowego, należy przeprowadzić dalsze badania.

 

Źródło: „Livestock Science” DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.livsci.2015.11.022

 

 

 

Share.

Leave A Reply