Najnowsze doniesienia wskazują, że probiotyki nie są wystarczająco skuteczne przy źrebiecych biegunkach wywołanych  Clostridium difficile oraz Clostridium perfringens. Badania na ten temat opublikowano pod koniec kwietnia na łamach prestiżowego czasopisma „Journal of Veterinary Internal Medicine„.


Doświadczeni hodowcy wiedzą, że biegunki dotykają nawet 60 proc. źrebaków przed ukończeniem szóstego miesiąca życia. Wiele osób stara się jednak prewencyjnie ograniczać to ryzyko poprzez podawanie najmłodszym członkom stada probiotyków. Czy ta strategia jest uzasadniona? Okazuje się, że w świetle najnowszych badań niekoniecznie. Międzynarodowy zespół badaczy reprezentujących m.in. Uniwersytet w Kopenhadze, Uniwersytet w Zurichu oraz Wydział Medycyny Weterynaryjnej na kanadyjskim Uniwersytecie w Guelph, przeprowadził badania, których celem była ocena wpływy preparatów probiotycznych na występowanie biegunek. Grupę 72 zdrowych źrebaków podzielono tak by jedna z nich otrzymywała placebo, druga natomiast preparat wspomagający – zawierający szczepy m.in. L. rhamnosus SP1, L. rhamnosus LRH19, L. plantarum LPAL, L. plantarum BG112, i Bifidobacterium animalis.

Obserwacje prowadzono 4 tygodnie (3 tygodnie podawano preparaty) i w jej trakcie regularnie pobierano próbki kału oceniając w nim różnice w zawartości bakterii zasiedlających układ pokarmowy koni tj. Clostridium perfringens i Clostridium difficile. W przypadku wystąpienia biegunek odnotowywano czas ich trwania w poszczególnych grupach źrebiąt.

W całej badanej populacji częstość występowania biegunki wynosiła 59 proc. (41 spośród 72) i – co istotne – nie różniła się znacząco w obu grupach. Co ciekawe źrebięta otrzymujące probiotyk zdecydowanie częściej rozwijały biegunki, która w późniejszym etapie wymagała interwencji weterynaryjnej. Naukowcy nie znaleźli również istotnych różnic pomiędzy grupami w czasie trwania incydentów (u źrebiąt w obu grupach utrzymywały się one od 1 do 11 dni) oraz stanie 'uwodnienia’ kału.

Wyniki badania wskazują, że konieczne są dalsze badania nad preparatami probiotycznymi- szczególnie w kontekście nowych doniesień związanych z poznaniem bakterii jelitowych zasiedlających koński układ pokarmowy. Nie mniej jednak podawanie źrebiętom dostępnych na rynku probiotycznych preparatów, dla których nie przeprowadzono stosownych badań związanych z bezpieczeństwem stosowania, może nie przynieść oczekiwanych przez hodowców efektów.

 

Źródło: Effect of a Probiotic on Prevention of Diarrhea and Clostridium difficile and Clostridium perfringens Shedding in Foals A. Schoster1,2,*, H.R. Staempfli3, M. Abrahams3, M. Jalali4, J.S. Weese4 andL. Guardabassi1 Article first published online: 22 APR 2015 DOI: 10.1111/jvim.12584

Share.

Leave A Reply